1C: DOANH NGHIỆP

Điểm mới trong phiên bản 8.3.3

Hồ sơ bảo mật

Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ sử dụng giải pháp 1C:DOANH NGHIỆP thông qua Internet, không thường xuyên chắc chắc về độ tin cậy giải pháp cụ thể do bên thứ ba tạo dựng. Tuy nhiên, nhà cung cấp cần đảm bảo công việc của toàn bộ dịch vụ nói chung và các giải pháp khác được cung cấp trong phạm vi của dịch vụ này.

Đối với những mục đích này trong Cluster server thực thi hồ sơ bảo mật. Chúng cấm giải pháp thực hiện các thao tác có thể có khả năng gây hại cho hoạt động của Cluster server và toàn bộ dịch vụ. Đó có thể là các thao tác như:

 • Truy cập đến hệ thống tệp của Server;
 • Khởi động đối tượng COM;
 • Sử dụng cấu phần ngoài của 1C:DOANH NGHIỆP;
 • Chạy bộ xử lý và báo cáo ngoài;
 • Khởi động ứng dụng đã thiết lập trên Server;
 • Truy cập đến nguồn Internet.

 

Nâng cao khả năng phục hồi và cải tiến phân bổ mức tải trong Cluster

Đã thực hiện số lượng lớn các thay đổi nhằm cải tiến công việc của cơ chế hiện tại khả năng phục hồi Cluster và cơ chế phân bổ mức tải trong Cluster:

 • Nếu lỗi hoặc khi thay đổi yêu cầu mục đích thì chuyển vào bộ quản lý Cluster khác cả công cụ và tình trạng của nó. Đồng thời hoàn tất dịch vụ trên bộ quản lý Cluster gốc và giải phóng các số đo do nó chiếm giữ;
 • Đối với số lượng dịch vụ, mà cần sao chép tình trạng, nên bổ sung dịch vụ khóa đối tượng, dịch vụ đánh số thứ tự và công cụ tái cấu trúc nền;
 • Đã thay đổi sơ đồ lưu dữ liệu phiên làm việc nhằm loại bỏ khả năng xung đột có thể khi truy cập đến dữ liệu trong Cluster, mà có nhiều Server trên một máy Server vật lý. Ngoài ra, còn loại bỏ xung đột có thể nảy sinh khi chuyển dịch vụ dữ liệu phiên làm việc;
 • Còn thực thi một thuật toán để chọn quy trình làm việc phù hợp cho kết nối mới – chế độ tiết kiệm bộ nhớ. Trong chế độ này chọn quy trình làm việc đang kết nối với cơ sở thông tin này và được khởi động trên Server, mà sở hữu số lượng lớn nhất của bộ nhớ RAM miễn phí.
 • Thực thi thuộc tính mới của yêu cầu xác định – Ưu tiên. Phân tích thuộc tính đó trong các trường hợp khi kiểu yêu cầu gốc là giống nhau đối với nhiều Server.
 • Thực thi khóa ghi nhận Cluster khỏi bản ghi chưa đầy đủ. Điều đó nâng cao độ tin cậy của việc ghi nhận.
 • Chỉnh sửa thuật toán xác định hiệu suất được phép để tính mức tải của bộ xử lý và số lượng luồng dữ liệu chờ bộ xử lý.
 • Tối ưu hóa quy trình tạo phiên làm việc. Việc tối ưu này dễ thấy trong các giao dịch như kết nối đồng thời của nhiều Client đến Cluster hoặc kết nối của một Client đến Cluster, mà nó có số lượng lớn phiên làm việc.

Giao diện mới “Taxi”

Nền tảng có giao diện mới Taxi. Đặc điểm khác biệt của giao diện này chính là cỡ chữ lớn và không gian làm việc tối đa. Ngoài ra, giao diện thực thi một loạt phương pháp mới để làm việc với các giải pháp:

 • thực thi các chức năng cần thiết để dẫn hướng thuận tiện theo giải pháp trong các thanh lệnh phụ trợ: công cụ, mục ưa thích, lịch sử …;
 • nhà phát triển giải pháp có thể xác định thành phần chuẩn nào đó và vị trị các thanh lệnh này phù hợp với mục đích và đặc điểm của giải pháp;
 • người sử dụng có thể tự mình thiết kế khônggian làm việc và sắp xếp các thanh lệnh trong các vùng khác nhau trên màn hình;
 • có thể bổ sung vào mục ưa thích các đối tượng dữ liệu (chứng từ, phần tử danh mục) và lệnh;
 • hiện tại, thực thi tìm kiếm dữ liệu toàn văn như chức năng chuẩn của nền tảng;
 • sắp xếp thanh lệnh dẫn hướng trên biểu mẫu trong giao diện mới dưới vùng làm việc, mà không phải ở bên trái như trước đây;
 • thực hiện số lượng lớn các thay đổi liên quan đến các phần tử biểu mẫu riêng biệt và dạng biểu mẫu ngoài nói chung;
 • thay đổi kiểu lịch bên ngoài. Hiện nay, việc chọn tháng và năm trở nên thuận tiện hơn.

 

Làm việc mà không sử dụng cửa sổ mô-dal

Thực thi phương án làm việc của giao diện mà không sử dụng cửa sổ mô-dal. Phương án này cho phép loại bỏ một loạt các vấn đề liên quan đến đặc điểm của các trình duyệt web khác nhau, mà Web-client đang chạy. Nhờ chế độ này, hiện nay:

 • không mở nhiều cửa sổ mới trên trình duyệt, nhờ đó nâng cao hiệu suất và tính ổn định của Web-client;
 • trong nhiều trường hợp, tùy chỉnh bổ sung của trình duyệt sẽ là không cần thiết, bởi vì 1C:DOANH NGHIỆP sẽ không sử dụng cửa sổ pop-up;
 • Cấu hình bất kỳ có thể làm việc trên iPad và các thiết bị di động khác khi sử dụng Web-client.

 

Cải tiến tùy chỉnh danh sách

Nghiêm túc cải tiến làm việc với các tùy chỉnh danh sách. Hiện tại, xem các tùy chỉnh dễ dàng hơn, sử dụng tùy chỉnh thuận tiện hơn và chúng rất giống tùy chỉnh báo cáo. Hiển thị điều kiện, mà theo đó thực hiện lọc trong biểu mẫu danh sách. Toàn bộ điều đó giúp người sử dụng làm việc thuận tiện với danh sách.

Ngoài ra, hiện nay đều tự động lưu lại tất cả các tùy chỉnh mà không phải là trường hợp ngoại lệ. Còn nếu chưa thực hiện lưu thì người sử dụng có thể lưu tùy chỉnh một cách thủ công và đặt cho chúng tên dễ nhớ. Nhờ đó, đối với mỗi danh sách có thể lưu nhiều phương án tùy chỉnh.

Cải tiến nhập theo dòng

Thực thi cơ chế tìm kiếm mạnh và mới trong trường nhập. Nó có thể tìm kiếm nhanh trong số hàng triệu bản ghi có trong cơ sở dữ liệu. Cơ chế mới cung cấp các tính năng mới có chất lượng như sau:

 • Chọn phương pháp tìm kiếm: vào đầu dòng hoặc vị trí bất kỳ trong dòng;
 • Tính năng sử dụng tìm kiếm toàn văn (có ích khi có khối lượng dữ liệu lớn hoặc khi tìm kiếm theo một vài từ nào đó);
 • Tính năng tìm kiếm bởinhiệm vụ nền (có ích khi có khối lượng lớn dữ liệu).

 

Nút tạo khi nhập

Việc bổ sung phần tử dữ liệu mới rất đơn giản. Hiện tại, trong danh sách đang mở dưới trường nhập, có nút tạo phần tử mới. Nút này cho phép tạo phần tử dữ liệu mới và tự động điền tham chiếu đến phần tử này trong trường nhập.

In văn bản dạng bảngtheo gói

Thực thi tính năng in nhiều văn bản dạng bảng bằng một gói mà không hiển thị cửa sổ in. Ngoài ra có thể lưu lại tất cả văn bản có trong gói vào tệp định dạng .pdf có ghi nhận số lượng bản in và ghi nhận xem xét bản sao.

Tùy chỉnh trình duyệt web đơn giản hơn

Nếu giải pháp sử dụng cơ chế giao diện làm việc được đề xuất (Trong các thẻ hoặc giao diện Taxi và không sử dụng cửa sổ mô-dal) thì việc kiểm tra, bằng cách nào để khóa các cửa sổ pop-up là khôngcần thiết và thực tế không kiểm tra. Điều này giúp sử dụng đơn giản Web-client, đặc biệt trong lần khởi động đầu tiên.

Làm việc trên iPad

Chúng tôi đưa một loạt cải tiến vào phương án làm việc của Web-client trên iPad. Ví dụ:

 • Thực thi hỗ trợ các động tác chuẩn phóng to và thu nhỏ tỷ lệ;
 • Tất cả các phần tử có tính năng cuộn đều có thanh cuộn;
 • Để nâng cao tính thuận tiện khi làm việc với ứng dụng, hỗ trợ chỉ chế độ làm việc giao diện Trong các thẻ và chỉ khi không sử dụng cửa sổ mô-dal;
 • Sẽ không hỗ trợ chế độ mô phỏng nhiều cửa sổ.

Công cụ vị trí địa lý hóa

Thực thi một loạt đối tượng, mà cho phép xác định, hiển thị vị trí địa lý của thiết bị di động và địa chỉ bưu điện tương ứng với vị trí này. Hiện tại, cho phép các tính năng như:

 • Xác định nhà cung cấp vị trí địa lý hóa được phép và nhận thông tin theo mỗi nhà cung cấp;
 • Chọn nhà cung cấp chính xác nhất hoặc tiết kiệm năng lượng nhất;
 • Xác định vị trí hiện tại (kinh độ, vĩ độ, độ cao trên mực nước biển, hướng di chuyển, tốc độ, ngày);
 • Tính năng cập nhật tự động vị trí phụ thuộc vào kỳ thời gian hoặc xóa khỏi điểm vị trí trước đó;
 • Nhận địa chỉ theo vị trí và nhận vị trí theo địa chỉ;
 • Hiển thị địa chỉ theo bản đồ. Để hiển thị sử dụng bản đồ do hệ điều hành iOS cung cấp hoặc bản đồ di động Google Maps (đối với Android). Với bản đồ Google Maps, nền tảng di động hoạt động “trực tiếp”, mà không cần thiết lập chúng dưới dạng ứng dụng riêng biệt.

 

Các tính năng đa phương tiện

Thực thi tính năng thực hiện hình ảnh, video và ghi âm.

Phát triển 1С:DOANH NGHIỆP cho Linux

 • Thực thi làm việc với các đối tượng XBase (tệp DBF) đối với hệ điều hành Linux 64 bit;
 • Thực thi làm việc với bộ đệm trao đổi và một loạt hàm của ngôn ngữ hệ thống để làm việc với hệ thống tệp;
 • Thực thi nhận giấy phép cho phiên bản căn bản;
 • Thực thi đăng tải các cơ sở thông tin trên Web-server, Web-service và ứng dụng di động;
 • Thực thi tạo bộ cài đặt cấu hình;
 • Thực thi ứng dụng Autorun, mà cho phép tạo đĩa cài đặt;
 • Đối với nhà phát triển ứng dụng tạo tập hợp đề xuất liên quan đến đặc điểm của hệ điều hành Linux.

 

Làm việc với nguồn dữ liệu đa chiều bên ngoài

Mở rộng chức năng nguồn dữ liệu bên ngoài. Hiện tại, có thể kết nối nguồn dữ liệu đa chiều đến giải pháp, ví dụ như:

 • Microsoft Analysis Services;
 • Oracle Essbase;
 • IBM InfoSphere Warehouse.

 

Công việc của nhiệm vụ nền trong phương án tệp

Thực thi tự động hóa công việc của nhiệm vụ nền và nhiệm vụ thường kỳ trong phương án tệp mà không bắt buộc khởi động kết nối hệ thống riêng biệt và không cần gọi ra phương thức ProcessJobs().

Hiện tại, nếu bắt đầu Client mỏng hoặc Client dày, cũng như trong Web-service có kết nối Client thì trong mỗi ứng dụng còn tự động khởi động một luồng có kết nối đến cơ sở dữ liệu, mà luồng thực hiện nhiệm vụ nền theo trình tự do Client này khởi xướng.

Kho chứa cấu hình

Cải tiến đáng kể công việc của kho chứa cấu hình. Đã thay đổi cấu trúc bên trong kho chứa, mà điều này cho phép tăng đáng kể khối lượng dữ liệu xếp vào kho chứa. Nhờ áp dụng thuật toán mới, việc so sánh các phiên bản khác nhau của cùng một đối tượng trong kho chứa được thực hiện nhanh chóng hơn nhiều. Lúc này có thể so sánh không chỉ toàn bộ đối tượng, mà còn so sánh các thuộc tính đối tượng riêng biệt của các phiên bản khác nhau.

Nâng cao mức độ song song của quá trình tạodựng cấu hình bằng cách tối ưu hóa kiểm soát tính toàn vẹn tham chiếu. Các nhà phát triển thay đổi cùng một cấu hình, mà hiện nay họ ít bị phụ thuộc do các thao tác lẫn nhau, bởi vì khi nhận dữ liệu từ kho chứa hoặc khi sắp xếp chúng vào kho chứa thực hiện phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau của các đối tượng một cách thông minh hơn. Điều này cho phép có số lượng đối tượng phụ thuộc ít hơn.

Tạo hàm sự kiện của biểu mẫu

Hiện tại có thể tạo hàm sự kiện Client của biểu mẫu một cách đơn giản hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Ngay khi tạo khuôn mẫu hàm sự kiện, có thể chọn “kịch bản” tương lai thực thi mã chương trình: chỉ trên Client, có chuyển sang Server hoặc có truyền đến Server toàn bộ ngữ cảnh của biểu mẫu. Tùy thuộc vào “kịch bản” đã chọn, nền tảng sẽ tạo khuôn mẫu mã chương trình tương lai trong mô-đun biểu mẫu.

Vùng trong bộ soạn mô-đun

Trong bộ soạn mô-đun thực thi tính năng chọn vùng nội dung tùy ý, gom nhóm và cuộn chúng lại tương tự như cuộn chỉ dẫn vòng lặp, điều kiện, thủ tục và hàm.

Nhà phát triển chọn từng vùng nội dung và có thể đặt tên riêng cho chúng. Điều này cho phép chọn vùng mô-đun có ý nghĩa giống nhau bằng cách đơn giản, dễ hiểu và làm cho mô-đun “dễ đọc” hơn.

Chỉ dẫn ngữ cảnh theo tham số thủ tục và hàm

Cải tiến chỉ dẫn ngữ cảnh. Hiện tại, khi chọn tham số thủ tục và hàm, mà sẽ đưa ra chỉ dẫn ngữ cảnh có chỉ ra kiểu và phương án có thể cho cú pháp.

Sử dụng ghi chú của nhà phát triển trong chỉ dẫn ngữ cảnh

Tiêu chuẩn tạo dựng được hiểu là, mỗi thủ tục/hàm do nhà phát triển viết, cần phải bắt đầu bằng các ghi chú được tạo theo các quy tắc cụ thể. Những ghi chú này mô tả chức năng của chính thủ tục/hàm, cũng như các tham số riêng biệt của nó.

Hiện tại trong chỉ dẫn ngữ cảnh thực thi chuẩn đoán và hiển thị tự động các ghi chú phù hợp với định dạng của tiêu chuẩn tạo dựng. Khi chọn thủ tục/hàm sẽ hiển thị thông tin theo chính hàm và phương án của nó, còn khi chọn tham số sẽ hiển thị thông tin theo tham số cụ thể này.

Tham chiếu phương pháp trong trợ lý cú pháp

Trong trợ lý cú pháp, bổ sung Thông tin phương pháp vào cuối mỗi phần mô tả. Theo tham chiếu này mở ra cửa sổ trình duyệt, mà trong đó hiển thị tham số các nguồn như ITS, hội thảo đối tác, cơ sở kiến thức về vấn đề công nghệ các lần triển khai hệ thống lớn, website 1С:DOANH NGHIỆP 8, hội thảo các nhà phát triển ban đầu …. Cơ chế này cho phép các nhà phát triển ban đầu và nhà phát triển có kinh nghiệm nhanh chóng tìm thấy thông tin về cơ chế nền tảng đang quan tâm hoặc theo phương pháp cụ thể, theo thuộc tính của ngôn ngữ hệ thống trong các nguồn khác nhau của hãng 1C.

 • Thực thi hai ngôn ngữ giao diện nền tảng mới: Azerbaijan và trung quốc;
 • Thực thi tạo số bằng chữ thường và trình bày kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Pháp.

 

Danh sách đầy đủ các thay đổi

Có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi tỏng tệp V8Update.htm.

Khi cài đặt chuẩn nền tảng Windows, tệp này nằm trong thư mục: C:\Program Files\1cv8\8.3.3.641\docs\ru\

Khi cài đặt chuẩn nền tảng Linux, tệp này nằm trong thư mục: /opt/1c/v8.3/i386/docs/ru

TS.Trần Thắng