1C: DOANH NGHIỆP

https://holistickenko.com/olive-oil/

secondary plant nutrients

Điểm mới trong phiên bản 8.3.2

Nền tảng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8

Tạo dựng nền tảng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8 bao gồm:

  •   Thực ra thì nền tảng cơ động (bản đóng gói) làm việc dưới sự điều khiển của các hệ điều hành Android và iOS;
  •   Công nghệ chế tạo và phát hành ứng dụng cơ động 1С:DOANH NGHIỆP 8;

Tự động hóa thử nghiệm 

Tạo dựng cơ chế mới cho phép thực hiện tự động hóa thử nghiệm các giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP 8.
Trong ngôn ngữ hệ thống có thể mô tả thuật toán, mô phỏng các thao tác trực tác của người sử dụng, tái tạo thuật toán này và kiểm soát kết quả thực hiện, so sánh với các thao tác chuẩn.
Đồng thời thực thi khả năng ghi các thao tác trực tác của người sử dụng ra tệp để phân tích tiếp theo hoặc để tạora trên cơ sở thử nghiệm đã tự động hóa.

Tối ưu hóa so sánh và cập nhật cấu hình 

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ tác nghiệp khi thực hiện so sánh và hợp nhất cấu hình và khi cập nhật cấu hình.

Sửa lại cơ chế tích hợp với cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server 

Tạo dựng cơchế mới, kiểm soát truy cập chung của người sử dụng tới cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server. Cơ chế này làm việc giống nhau trên hệ điều hành Windows và Linux.
Cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server phải được đăng tải trên các tài nguyên hỗ trợ giao thức SMB (CIFS). Việc đăng tải tài nguyên cục bộ lên mạng có thể được thực hiện cả trên hệ điều hành Windows lẫn Linux.
Làm việc chung chỉ có thể thực hiện đối với các ứng dụng Client có cùng một phiên bản. Số lượng tối đa các ứng dụng làm việc cùng một thời điểm với một cơ sở thông tin làm việc ở chế độ File-server là 1024. Khi làm việc, các hệ thống sẽ tạo racác tệp hệ thống có đuôi tệp CFL mà có dung lượng bằng 0 và không bị xóa bỏ sau khi kết thúc làm việc với các ứng dụng Client.

Danh sách đầy đủ các thay đổi 

Danh sách đầy đủ các thay đổi có thể xem trong tệp V8Update.htm.
Nếu cài đặt chuẩn nền tảng trên hệ điều hành Windows thì tệp này nằm trong thư mục: C:\Program Files\1cv8\8.3.2.163\docs\ru\
Nếu cài đặt chuẩn nền tảng trên hệ điều hành Linuxthì tệp này nằm trong thư mục: /opt/1c/v8.3/i386/docs/ru/

TS.Trần Thắng

https://holistickenko.com/olive-oil/