Kiến trúc hệ thống

chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8

Nhiệm vụ tự động hóa công tác kế toán và quản lý được đặt ra trước các doanh nghiệp hiện đại, về cơ bản, có thể phân loại dựa vào dạng hình hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực, đặc thù sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ, quy mô và cấu trúc của doanh nghiệp, mức độ yêu cầu tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và rất nhiều yếu tố khác. Và tất nhiên, ở mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu đối với hệ thống tự động hóa luôn thay đổi theo mức độ phát triển kinh doanh.

Hiện nay đã có trên 1.200.000 tổ chức và doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm thuộc hệ thống giải pháp phần mềm «1C:DOANH NGHIỆP» để tự động hóa các hoạt động của mình. Các sản phẩm thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ kế toán khác nhau như: kế toán doanh nghiệp, kế toán kho, quản lý nhân sự… Trong thời gian gần đây số lượng các sản phẩm được sử dụng trong việc tự động hóa toàn bộ công tác kế toán và quản lý doanh nghiệp được tạo dựng trên nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» đã phát triển nhanh chóng, trong đó có kế hoạch hóa nguồn vật tư, làm việc với khách hàng, quản lý ngân sách…

Kiến trúc 1C:DOANH NGHIỆP - Kiến trúc hệ thống chương trình 1C:DOANH NGHIỆP 8
Có được danh mục sản phẩm như vậy và triển khai đại trà thành công cho nhiều doanh nghiệp là nhờ trong hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP» có nền tảng công nghệ mạnh. Các tính năng của nó cho phép hãng «1C», các đối tác của 1C là các công ty 1C:Franchise, những nhà phát triển độc lập và những người tích hợp hệ thống, thậm chí chính khách hàng cũng có thể tạo dựng được nhiều ứng dụng với các nghiệp vụ đa dạng nhất.

Trang sau