Công cụ lập trình

trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Bộ thiết kế – công cụ phát triển giải pháp ứng dụng

Trong thành phần của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có «Bộ thiết kế», đây là công cụ mạnh để xây dựng nhanh và chỉnh sửa các giải pháp ứng dụng. Trên thực tế «Bộ thiết kế» có mặt trong tất cả các sản phẩm phần mềm của «1C:DOANH NGHIỆP» (trừ các phiên bản căn bản) và bất kỳ người sử dụng những sản phẩm này đều nhận được chính bộ công cụ này như của các chuyên gia thuộc hãng «1C».

Trong thành phần các công cụ tạo dựng giải pháp ứng dụng trong «Bộ thiết kế» gồm có:

 • Bộ dựng các đối tượng ứng dụng – công cụ để mô tả trực quan các đối tượng Metadata, tức là các đối tượng sử dụng cho giải pháp ứng dụng.
 • Bộ dựng biểu mẫu.
 • Bộ dựng giao diện: menu, thanh công cụ…
 • Bộ dựng hệ thống quyền truy cập.
 • Bộ soạn mô-đun (các thuật toán bằng ngôn ngữ hệ thống).
 • Bộ gỡ rối.
 • Cơ chế phân tích hiệu suất.
 • Bộ lập truy vấn và báo cáo.
 • Cơ chế so sánh và hợp nhất các cấu hình.
 • Và nhiều công cụ khác.
 • Các công cụtạo dựng và chỉnh sửa cấu hình được định hướng không chỉ để dành cho những người lập trình chuyên nghiệp, mà còn cho phần lớn những người sử dụng để họ tạo dựng cấu hình, kể cả người sử dụng có quan tâm đến việc khai thác và sử dụng. Thực tế cho thấy rằng, nếu một người làm kế toán có kinh nghiệm thì họ hoàn toàn có thể tự mình chỉnh sửa bất kỳ một phần nào đó của giải pháp ứng dụng dùng cho kế toán.

  Ngôn ngữ hệ thống lập trình

  Ngôn ngữ hệ thống là một phần rất quan trọng của «1C:DOANH NGHIỆP». Nó có nhiều nét chung với các ngôn ngữ khác như: Pascal, Java Script, Basic, nhưng nó không giống với bất kỳ một ngôn ngữ nào trong đó. Như đã trình bày, các giải pháp ứng dụng trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» không được lập trình (mã hóa) toàn bộ, phần lớn chúng được mô tả theo tham số – dưới dạng cấu trúc metadata, bằng bộ dựng biểu mẫu, báo cáo… Như vậy, ngôn ngữ hệ thống của «1C:DOANH NGHIỆP» là ngôn ngữ script, trước hết là để sử dụng cho việc lập trình các lô-gíc nghiệp vụ theo ngữ cảnh của mô hình đối tượng «1C:DOANH NGHIỆP». Các hàm để xử lý sự kiện trong hệ thống đều được lập trình bằng ngôn ngữ này và nó làm thay đổi trạng thái đối tượng của hệ thống, ví dụ, xử lý các lệnh của người sử dụng, xử lý việc kết chuyển chứng từ…

  Một yếu tố rất quan trọng nữa là các đặc điểm xây dựng ngôn ngữ hoàn toàn tương ứng với mô hình thiết kế cấu trúc dữ liệu được thực thi trong «1C:DOANH NGHIỆP». Toàn bộ việc tạo dựng cầu hình được thực hiện trên cơ sở sử dụng các đối tượng chuẩn của hệ thống, cho phép người phát triển giải pháp ứng dụng sử dụng các đối tượng tương ứng của ngôn ngữ hệ thống, hơn nữa, các đối tượng này có nhiều tính năng mạnh cũng như độ linh hoạt cao.

  Dưới đây là một số các đặc điểm công nghệ của ngôn ngữ hệ thống: 

  • Biên dịch sơ bộ. Trước khi thực hiện, các mô-đun được chuyển đổi thành mã lệnh của hệ thống;
  • Ghi vào bộ nhớ đệm các mô-đun đã được biên dịch;
  • Kiểu dữ liệu linh hoạt – kiểu dữ liệu trong biến có thể được thay đổi trong quá trình làm việc;
  • Không có phần mô tả các lớp ở mức độ mã lệnh chương trình (các lớp đối tượng tự tạo bởi người sử dụng) – giải pháp ứng dụng có thể điều khiển các lớp sẵn có (các lớp hệ thống), hoặc các lớp được mô tả bởi người lập trình trong quá trình thiết kế trực quan dưới dạng các đối tượng metadata. Đây là đặc điểm cấu trúc được thực thi nhằm bảo đảm tính đơn giản và thống nhất của các giải pháp ứng dụng.

  Ngôn ngữ truy vấn

  Trong «1C:DOANH NGHIỆP» có thực thi ngôn ngữ truy vấn, được xây dựng trên cơ sở SQL, đồng thời có chứa một số lượng lớn các tính năng mở rộng để định hướng vào việc phản ánh đặc thù nghiệp vụ kinh tế tài chính và để giảm tối đa công sức phát triển các giải pháp ứng dụng. Trong số các tính năng quan trọng gồm có:

  • Truy cập vào các trường thông qua dấu “.”. Nếu các trường của một bảng nào đó có dạng tham chiếu và lưu các giá trị tham chiếu đến đối tượng của một bảng khác thì khi tạo truy vấn người phát triển có thể truy cập đến các đối tượng đó thông qua dấu “.”, khi đó hệ thống không hạn chế số lượng các lớp lồng trong của các tham chiếu này.
  • Truy cập vào bảng lồng trong (phần bảng chứng từ và phần tử danh mục). Hệ thống hỗ trợ việc truy cập vào các bảng lồng trong như là một bảng riêng biệt hay như là các trường của một bảng. Ví dụ, khi truy cập vào phiếu xuất (chứng từ có phần bảng với thành phần hàng hóa), chúng ta có thể coi phần bảng như một bảng riêng (khi đó có nhận lại các bản ghi từ các đối tượng khác nhau), cũng có thể coi phần đầu của phiếu xuất là giá trị của trường mà trong phiếu xuất đó có tất cả các bản ghi của bảng lồng trong trực thuộc đối tượng này.
  • Sắp xếp thứ tự tự động. Để chọn trình tự sắp xếp chính xác (“tự nhiên”) nhất cho việc hiển thị thông tin ra màn hình hoặc báo cáo, trong phần lớn các trường hợp người phát triển chỉ cần thiết lập chế độ sắp xếp thứ tự tự động.
  • Lập báo cáo nhiều chiều và nhiều lớp. Các phần tổng kết chung và tổng kết trung gian được thiết lập có tính đến các yếu tố gom nhóm và phân nhánh, còn việc quét dữ liệu theo các lớp có thể được thực hiện theo trình tự tùy ý, đảm bảo việc xây dựng số liệu tổng kết theo trục thời gian.
  • Hỗ trợ các bảng ảo. Các bảng ảo do hệ thống cung cấp cho phép nhận lại các dữ liệu sẵn có đối với phần lớn các vấn đề nghiệp vụ mà không phải lập các truy vấn phức tạp. Ví dụ, bảng ảo này có thể cung cấp dữ liệu về vật tư hàng hóa theo từng thời kỳ vào một thời điểm nào đó. Khi đó, các bảng ảo sử dụng tối đa thông tin đã lưu, ví dụ, các kết quả tính toán trước đây…

  Dĩ nhiên, trong ngôn ngữ truy vấn của «1C:DOANH NGHIỆP» luôn hỗ trợ các thao tác chuẩn có trong SQL như: hợp nhất (Union),liên kết (Join)…

  Hệ thống cửa sổ và cơ chế biểu mẫu màn hình

   
  Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Hệ thống cửa sổ và cơ chế biểu mẫu màn hình

  Trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có hệ thống cửa sổ riêng, có tính đến các đặc điểm tự động hóa quản lý của các doanh nghiệp và được định hướng vào việc bảo đảm tính khoa học và hiệu quả của công việc với giải pháp ứng dụng. 

  Trong số các khả năng của hệ thống cửasổ có thể kể đến là: hỗ trợ cửa sổ đính kèm, cửa sổ tự do, cửa sổ ẩn, chọn chế độ cực đại của cửa sổ (không có trong mô hình Windows cổ điển), cửa sổ có thể kết nối dạng MDI… Một đặc tính quan trọng nữa là hỗ trợ tính tình thái (modal) của cửa sổ: cho phép mở các cửa sổ khác từ cửa sổ modal.

  Hệ thống biễu mẫu và phần tử điều khiển trong «1C:DOANH NGHIỆP» được dùng để bảo đảm:

  • Tự động liên kết các biểu mẫu và phần tử điều khiển với dữ liệu. Sự liên kết này cho phép tổ chức thuận tiện việc tương tác giữa các biểu mẫu khác nhau mà không cần lập trình riêng.
  • Hành vi của các điều khiển được xác định bởi dữ liệu.
  • Tập hợp các điều khiển chuyên dụng được định hướng vào vấn đề nghiệp vụ kinh tế, trong đó có:
   • hộp nhập liệu với các nút chức năng (chọn, xóa, mở các giá trị);
   • soạn thảo theo một phần tử của mọi kiểu dữ liệu (khéo kết hợp với các phần tử để các trường trong cơ sở dữ liệu có thể hỗ trợ được một số kiểu dữ liệu);
   • danh sách động thuận tiện cho việc xem các thông tin trong cơ sở dữ liệu bằng các phương án lọc khác nhau v.v.
  • Giao diện hiện đại, thân thiện và có tính khoa học.
  • Trong số các tính năng được hỗ trợ bởi hệ thống cửa sổ thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có thể kể đến:
   • cơ chế tự động thay đổi vị trí và kích cỡ, cơ chế này đảm bảo việc tự động sắp xếp tất cả các phần tử điều khiển, các đường chia tách bên trong cửa sổ mà khi thiết kế biểu mẫu cho phép chúng ta không cần quan tâm đến các điều khiển về kích cỡ khi thay đổi kích thước của cửa sổ;
   • tự động tạo giao diện lệnh của biểu mẫu theo mục đích của nó;
   • hệ thống kiểu cách cho biểu mẫu;
   • tự động khởi tạo các biểu mẫu;
   • các công cụ soạn nhanh biểu mẫu.

  Như vậy, các phương tiện tạo dựng biểu mẫu màn hình của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP», một mặt, đảm bảo độ linh hoạt cao trong việc tạo dựng giao diện người sử dụng, mặt khác cho phép giảm thiểu tối đa khối lượng công việc phải lập trình thủ công.                 

  Cơ chế báo cáo

  Khác với bộ dựng báo cáo cổ điển để định hướng cho việc lập các mẫu in đặc biệt, cơ chế báo cáo của «1C:DOANH NGHIỆP» cho phép lập ra các chứng từ trực tiếp và được tích hợp vào ứng dụng. Người sử dụng không chỉ có thể in các báo cáo mà còn có thể làm việc với nó như làm việc với biểu mẫu màn hình như: thay đổi các tham số báo cáo, lập lại báo cáo…

  Các công cụ lập báo cáo trong «1C:DOANH NGHIỆP» bao gồm hai cơ chế tổng hợp: truy vấn và văn bản dạng bảng. Cơ chế truy vấn, như đã nói trên, hỗ trợ đặc thù các báo cáo nghiệp vụ và chứa các công cụ mạnh để hợp nhất dữ liệu

  Văn bản dạng bảng là công cụ mạnh để hiển thị bất kỳ thông tin nào và để in ra máy in. Nó không chỉ bảo đảm việc chuẩn bị chứng từ in một cách hiệu quả, mà còn giúp người sử dụng xem trước các chứng từ trên màn hình ở dạng thuận tiện nhất.

  Khi áp dụng hai cơ chế này để phối hợp với nhau thì người lập trình có thể tạo dựng ra được các báo cáo đạt hiệu quả cao nhờ tính năng «Drill-down» (diễn giải các phần tử báo cáo riêng biệt) và lập báo cáo có chất lượng cao.

   
   

  Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Cơ chế báo cáo

  Hỗ trợ tính đặc thù báo cáo nghiệp vụ trong truy vấn:

  • Nhóm các dòng nhiều tầng và nhiều chiều
  • Báo cáo đa chiều
  • Báo cáo đa tầng (theo phân nhánh đối tượng)
  • Báo cáo theo kỳ
  • Tự động sắp xếp thứ tự
  • Tự động lập bản trình bày các đối tượng

  Các tính năng phong phú để trình bày báo cáo bằng trực quan:

  • Bộ thiết kế Spreadsheet tương tự
  • Báo cáo tổng hợp thẳng và phân nhánh
  • Thành phần các dòng có chiều rộng của cột khác nhau
  • Hỗ trợ nhóm
  • Hỗ trợ diễn giải (Drill-down)
  • Biểu đồ
  • Bảng tổng hợp (Pivot tables)
  • Tính năng soạn thảo dữ liệu
  • Tích hợp đầy đủ với biểu mẫu

  Hệ thống phân quyền

   Bộ dựng hệ thống phân quyền của «1C:DOANH NGHIỆP» cho phép chỉnh sửa một cách trực quan (không cần lập trình) các quyền truy cập vào cấu hình, xác định các vai trò và thiết lập quyền của người sử dụng theo chiều [Đối tượng]/[Vai trò]/[Thao tác]. Như vậy, người lập trình có thể «thiết kế» vai trò (ví dụ, người quản lý, kế toán viên, người bán hàng), thiết lập quyền truy cập vào đối tượng này hay đối tượng khác cho từng vai trò (ví dụ, người quản lý có thể thay đổi danh mục hàng hóa, còn người bán hàng chỉ có thể xem danh mục này…). Khi đó hệ thống có duy trì khả năng chọn nhiều vai trò cho từng người sử dụng.

  Một chức năng quan trọng nữa là hỗ trợ quyền truy cập trực tác trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP». Cơ chế thiết lập quyền trực tác cho phép người lập trình thay vì việc lập trình giao diện tỷ mỷ (như ẩn các mục menu riêng, các nút lệnh…), bằng cách hạn chế người sử dụng truy cập trực tác vào các đối tượng đã được xác định trong hệ thống, nhưng đồng thời vẫn giữ được chức năng truy cập vào nó (trong trường hợp, nếu người sử dụng được phép thực hiện các thao tác để gọi bộ xử lý tương ứng). Các quyền dạng “cứng” cấm hoàn toàn việc truy cập của người sử dụng vào các đối tượng và vào các chức năng đã được quy định mà không lệ thuộc vào các thuật toán gọi ra.

  «1C:DOANH NGHIỆP» hỗ trợ cho việc kiểm tra vai trò và các quyền ở mức độ chương trình (từ ngôn ngữ hệ thống), cho phép người lập trình phát triển hệ thống phân quyền theo đặc thù của giải pháp ứng dụng cụ thể bằng cách tạo ra việc kiểm tra mà không được cung cấp bởi hệ thống.

  So sánh và hợp nhất các cấu hình

  Trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có cơ chế so sánh và hợp nhất các cấu hình. Cơ chế này đóng vai trò quan trọng khi xây dựng các giải pháp ứng dụng. Đặc biệt là nó cho phép dễ dàng và chính xác đưa các phần tử của cấu hình khác vào ứng dụng đang được tạo dựng và đảm bảo được tính đồng bộ của giải pháp đang thiết kế… Trong số các tính năng được hỗ trợ bởi cơ chế này gồm có:

  • So sánh theo đối tượng metadata của các cấu hình khác nhau. Việc so sánh có thể được thực hiện đến mức độ các thuộc tính và các phần tử riêng biệt (các quy trình, các điều khiển).
  • Lập báo cáo theo kết quả so sánh.
  • So sánh trực quan các mô-đun, biểu mẫu.
  • Tùy chỉnh các chế độ hợp nhất khác nhau: người lập trình có thể chỉ ra quyền ưu tiên cho các đối tượng được đưa vào cấu hình hợp nhất.

  Cập nhật các giải pháp ứng dụng

  Đối với ngườilập trình và người sử dụng các hệ thống tự động hóa kế toán và quản lý, yếu tố quan trọng nhất về mặt công nghệ là phải đảm bảo được các tính năng hỗ trợ đại trà, cập nhật các giải pháp ứng dụng mà không làm gián đoạn việc sử dụng. Tiện ích này trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» rất được chú trọng.

  Cập nhật tự động

  Trong trường hợp, nếu người sử dụng chưa đưa các thay đổi vào giải pháp ứng dụng, hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» cho phép cập nhật các phiên bản mới ở chế độ tự động hoàn toàn do người phát triển giải pháp ứng dụng tạo ra. 

  Đồng bộ hóa các thay đổi

  Nếu người sử dụng đã làm biến dạng giải pháp ứng dụng thì phải đảm bảo việc đồng bộ hóa các thay đổi này cho phù hợp với bản cập nhật mới do người phát triển giải pháp đóng gói ban đầu cung cấp nhưng khi đó các thay đổi do người sử dụng đưa vào trước đó vẫn cần phải được giữ nguyên.

  Thiết lập điều kiện hỗ trợ (Điều chỉnh khả năng thay đổi các đối tượng của người sử dụng)

  Đây là một đặc tính quan trọng được thực thi trong «1C:DOANH NGHIỆP» phiên bản 8.0, cho phép nhà cung cấp giải pháp ứng dụng điều chỉnh những thay đổi đối với các đối tượng riêng trong cấu hình do người sử dung đưa vào. Nhà cung cấp có thể xác định các đối tượng mà việc thay đổi chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc hỗ trợ tập trung sau này – ví dụ, nếu thay đổi này đi ngược lại với phương pháp hỗ trợ kế toán của nhà cung cấp. Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» phiên bản 8.0 cho phép người sử dụng chỉnh sửa các đối tượng này chỉ trong trường hợp, nếu người sử dụng đó đã thực hiện thao tác «Hủy bỏ hỗ trợ».

  Hỗ trợ các giải pháp ứng dụng nhiều tầng

  Trên thực tế người sử dụng có thể sử dụng nhiều giải pháp ứng dụng của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» do nhiều nhà cung cấp khác tạo dựng và cung cấp – họ có thể là những nhà cung cấp độc lập hoặc hợp tác với nhau để tạo dựng giải pháp ứng dụng đó. Ví dụ, người phát triển các giải pháp chuyên dụng cho lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, thường họ tạo dựng các giải pháp ứng dụng đó trên cơ sở các giải pháp mẫu do hãng «1C» cung cấp.

  Đối với những trường hợp này, có thực thi chế độ hỗ trợ các giải pháp ứng dụng nhiều tầng (xem sơ đồ).

   

  Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Hỗ trợ các giải pháp ứng dụng nhiều tầng

  So sánh và hợp nhất các giải pháp ứng dụng

  Ở chế độ cập nhật các giải pháp ứng dụng có hỗ trợ cơ chế so sánh và hợp nhất các cấu hình. Khi cập nhật, có hiển thị ra các thay đổi do người sử dụng thực hiện so với cấu hình được cài đặt trước đây, cũng như các thay đổi được nhà cung cấp đưa vào phiên bản mới so với phiên bản trước đó.

  Lập trình theo nhóm

  Trong «1C:DOANH NGHIỆP» có các công cụ lập trình theo nhóm, đảm bảo cho người lập trình để phát triển các giải pháp ứng dụng đóng gói hoặc theo đơn đặt hàng. Các công cụ này cho phép nhiều lập trình viên đồng thời cùng làm việc hiệu quả trên một dự án, phân chia công việc với các đối tượng metadata, cũng như chiếm giữ hay giải phóng các đối tượng. Trong phiên bản cuối «1C:DOANH NGHIỆP 8» có bổ sung thêm khả năng lập sắp xếp các phiên bản.

  Bản địa hóa

  Khi tạo dựng hệ thống, người lập trình đặc biệt quan tâm đến tính năng bản địa hóa và quốc tế hóa các giải pháp ứng dụng. Tất cả các cấu hình và tài liệu trong cơ sở sữ liệu đều được lưu dưới dạng UNICODE. Đối với các ngôn ngữ chính của châu Âu và Việt Nam có hỗ trợ thêm về việc hiển thị ngày tháng, số, định dạng văn bản, cũng như sắp xếp thứ tự văn bản.

  Ở phiên bản mới 8.0 của «1C:DOANH NGHIỆP» có tính năng tạo dựng các giải pháp ứng dụng đa ngôn ngữ: người phát triển có thể tạo dựng cấu hình đồng thời theo nhiều ngôn ngữ, còn mỗi người sử dụng thì chọn ngôn ngữ riêng cho mình.

  Trong số những công cụ tạo dựng của «1C:DOANH NGHIỆP» có công cụ bản địa hóa nhanh. Công cụ này cho phép tìm và gom nhóm tất cả các từ này có trong cấu hình và bằng một cái nhấp chuột ta có thể thay đổi từ này hoặc là bổ sung từ tương tự sang ngôn ngữ khác.

  Web-Extension

  Web-Extension là cấu phần bổ sung của «1C:DOANH NGHIỆP» phiên bản 7.7. Mục đích chính của nó là cung cấp cho người lập trình các cơ chế đơn giản và thuận tiện để tạo dựng giải pháp Extranet và Internet. Cấu phần này được xây dựng dựa trên công nghệ ASP.NET, cho phép sử dụng ngôn ngữ hệ thống của «1C:DOANH NGHIỆP» trên các trang ASP và cho phép truy cập từ các trang ASP vào các đối tượng của «1C:DOANH NGHIỆP». Trong bộ cài đặt Web-Extension có bộ dựng các trang Web để làm việc với các đối tượng chính của cấu hình.

  Tích hợp

  Hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» có khả năng tích hợp rộng với các hệ thống khác nhau. Trong số các công nghệ tích hợp được đưa vào hệ thống bao gồm:

  • Trao đổi dữ liệu theo định dạng XML
  • OLE-Automation (Client và Server)
  • HTTP và MAPI
  • Trao đổi theo tệp (TXT, DBF).

  Cơ chế này được xây dựng dựa trên công nghệ COM+, cho phép tạo dựng các cấu phần không có sẵn trong chương trình, mở rộng tính năng ngôn ngữ hệ thống dựa trên các ngôn ngữ lập trình như Visual C++, MS Visual Basic, Borland Delphi.

  Các công cụ này được sử dụng thành công không chỉ bởi các lập trình viên của hãng «1C» mà cả các hãng thứ ba để tạo ra các ứng dụng tương thích với hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» và tạo ra các cấu phần ngoài không có sẵn trong chương trình, thực thi các chức năng chuyên môn, tích hợp với các thiết bị khác nhau, hỗ trợ công nghệ Internet… Có thể lấy ra một số ví dụ minh họa:

  • Khởi tạo lược đồ XML, dùng để tùy chỉnh nhanh việc trao đổi dữ liệu giữa các giải pháp ứng dụng khác nhau (các cấu hình) của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP», hoặc với các hệ thống thông tin khác.
  • CommerceML – Chuẩn toàn Nga về trao đổi thông tin kinh tế theo định dạng XML, được phối hợp xây dựng giữa Microsoft, Intel, 1C và rất nhiều cáccông ty phát triển thương mại điện tử của Nga.
  • Chuẩn trao đổi giữa chương trình «1C:DOANH NGHIỆP» và các hệ thống «Internet-Banking» (Bank-client).
  • Rất nhiều các giải pháp tích hợp với «1C:DOANH NGHIỆP» cho các thiết bị bán hàng đa dạng (như máy tính tiền, POS, thiết bị thanh toán thẻ, cân điện tử…). Đây là một trong vô số các ví dụ minh họa cho việc áp dụng công nghệ cấu phần ngoài, cho phép xây dựng các công cụ tích hợp với các hệ thống và các thiết bị khác nhau.
  • Một loạt các trang Web thương mại điện tử được tích hợp với «1C:DOANH NGHIỆP».
  • Các giải pháp để tổ chức việc trao đổi thông tin giữa các chương trình kế toán thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» với các hệ thống thông tin được sử dụng trong các cơ quan nhà nước.