Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng nền tảng

công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP» gồm các cấu phần cơ bản sau:

 
  • Hạt nhân của nền tảng bao gồm môi trường thực thi, tập hợp các tính năng cơ bản và các đối tượng;
  • Thư viện hệ thống có chứa các đối tượng ứng dụng;         
  • Thư viện ngoài của các đối tượng chuyên dụng như: ActiveX, HTML, XML… (có thể được tạo dựng bởi các nhà phát triển độc lập);      
  • Các công cụ để tạo dựng ứng dụng.
    
Khái quát chung về công việc xây dựng nền tảng công nghệ:
  • Viết trên ngôn ngữ lập trình C/C++ (MS Visual C++).
  • Kiến trúc cấu phần của riêng hãng.
  • Server ứng dụng trên cơ sở COM+.
  • Có khoảng 3.000.000 dòng mã lệnh.
  • Được xây dựng và phát triển sản phẩm bởi các lâp trình viên của chính hãng «1C», như vậy, không bị phụ thuộc vào người phát triển khác và các cấu phần vay mượn…
1C:DOANH NGHIỆP 8

Khi chọn các nguyên tắccơ bản để xây dựng nền tảng, nhiệm vụ chính được đặt ra là phải đạt được sự cân đối tối đa giữa khả năng công nghệ với sơ đồ phát triển và với việc triển khai giải pháp ứng dụng.           

Lập trình nhanh (RAD – Rapid Application Development) và tùy ứng nhanh tiếp theo cho các giải pháp.

Nền tảng công nghệ có các công cụ cho phép rút ngắn đến mức tối đa thời gian thiết kế giải pháp, tạo dựng nhanh và đưa ra thị trường cácgiải pháp ứng dụng mới, tùy ứng nhanh các giải pháp theo các yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp. Các tính năng của nền tảng không những chỉ đảm bảo được tốc độ cao cho sản phẩm phần mềm ngay từ bước triển khai đầu, mà còn đảm bảo được độ tùy ứng nhanh cả về sau này.

Chuẩn hóa đến mức tối đa các công việc thiết kế mô hình và các giải pháp ứng dụng trong hoạt động kinh tế

Đối với chúng ta, vấn đề quan trọng không chỉ là việc cung cấp các công cụ lập trình cho các đối tác và người sử dụng, mà còn phải làm sao để các công cụ lập trình này được chuẩn hóa theo quan điểm phương pháp luận lập trình. Để sao cho các giải pháp có khả năng chuyển giao và đón nhận, việc cung cấp giải pháp ứng dụng dưới dạng mã nguồn mở cũng chưa là điều kiện đủ. Phải làm sao để bất kỳ một chuyên gia nào am hiểu hệ thống đều có thể nhanh chóng phân biệt đươc cấu trúc và giải pháp ứng dụng. Điều này đạt được là do các nguyên tắc thiết kế nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» đã đảm bảo và hỗ trợ được mức chuẩn hóa chặt chẽ về mặt công nghệ lập trình.

Hãng «1C» cung cấp các giải pháp mẫu, đồng thời, hãng cũng cung cấp bộ phương pháp luận chuẩn đi kèm. Thông thường, những lập trình viên không phải là chuyên gia của «1C» cũng có thể tự xây dựng cho mình các ứng dụng trên cơ sở các giải pháp chuẩn nhờ sử dụng phần lớn quy trình lô-gíc nghiệp vụ sẵn có trong các giải pháp ứng dụng của «1C».

Thực tế cho thấy, một lập trình viên có kinh nghiệm về tự động hóa theo một lĩnh vực nào đó có thể mất từ 3-6 tháng để tạo ra một giải pháp chuyên dụng dựa trên cơ sở giải pháp mẫu của «1C» – dưới dạng một bộ sản phẩm đóng gói để phục vụ thị trường. Để làm điều này,không cần phải là một người lập trình chuyên nghiệp cao cấp…, chỉ cần có trình độ chuyên môn phù hợp.

Chuẩn hóa việc đào tạo và hỗ trợ

Nhờ có các chuẩn lập trình và các giải pháp mẫu về phương pháp, hãng 1C đã tổ chức công tác đào tạo chuẩn cho cả những người sử dụng cuối như: kế toán viên, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, và cho cả các chuyên gia về lập trình và hỗ trợ các giải pháp ứng dụng. Kinh nghiệm cho thấy, phần lớn những người quản trị hệ thống và các chuyên gia về tự động hóa chỉ cần một vài ngày nghiên cứu cũng có thể nắm được các nguyên tắc xây dựng giải pháp của «1C:DOANH NGHIỆP» và phương pháp luận thông dụng về tự động hóa, sau đó họ không những có thể biết cách bảo trì hệ thống, mà còn biết tùy ứng các giải pháp này trong các doanh nghiệp của mình.

Tách người thiết kế khỏi các công việc lập trình kỹ thuật ở mức thấp

Người lập trình các giải pháp ứng dụng cần được tách khỏi công việc lập trình kỹ thuật ở mức độ thấp như cách tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa các bản ghi trong giao tác, các chi tiết thiết kế biểu mẫu màn hình. Nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP» đáp ứng những đòi hỏi này và một số các vấn đề công nghệ khác, cho phép người lập trình chỉ cần tập trung vào các giải pháp ứng dụng.

Tính mở

Đối với một chuyên gia, khi quyết định lựa chọn phương tiện tự động hóa phải nhận thức được rằng, hệ thống không phải là «hộp đen» đối với doanh nghiệp và cần hiểu được các tính năng làm việc của hệ thống, và khi cần thiết, có thể thay đổi nó.

Chính vì vậy, tính mở của các giải pháp ứng dụng thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» là một yếu tố quan trọng. Người sử dụng «1C:DOANH NGHIỆP» có thể sử dụng chính các công cụ tiện ích mà người lập trình của hãng «1C» hoặc của các công ty khác để phát triển các giải pháp ứng dụng. Họ có thể được làm quen với mọi chi tiết về cấu trúc và lô-gíc nghiệp vụ của giải pháp ứng dụng như: các danh mục được tổ chức như thế nào, thuế được tính toán ra sao, giảm giá được tính như thế nào, hàng trong kho được kiểm kê như thế nào…, khi cần thiết có thể can thiệp hoặc thay đổi.

Tính tùy ứng (tùy chỉnh) của giải pháp ứng dụng

Vì giải pháp ứng dụng có tính mở và cho phép thay đổi, cho nên khả năng tùy ứng của các giải pháp ứng dụng được triển khai là một ưu điểm quan trọng của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP».

Cần phải nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo «hiệu chỉnh» giải pháp ứng dụng. Trong thực tế, hầu như tất cả những người lập trình giải pháp phần mềm quản lý đều nhận thức được điều đó rất rõ. Thế nhưng, luôn tồn tại sự khác biệt lớn giữa khả năng thực tế và mong muốn sửa đổi. Chẳng hạn, bất kỳ mọi sản phẩm phần mềm quản lý được viết trên ngôn ngữ C++ hoặc bằng ngôn ngữ ở trình độ cao hơn, ví dụ như Delphi hoặc Visual Basic, đều có chứa vài trăm nghìn câu lệnh. Thậm chí việc mua phần mềm cùng với mã nguồn cũng không tạo ra khả năng sửa đổi giải pháp ứng dụng.Để hiểu được và để đưa các thay đổi vào phần mềm loại này, cần phải có một nhóm chuyên gia, có «số lượng và kỹ năng» không thua kém nhiều so với các chuyên gia lập trình của chính hãng tạo ra sản phẩm.

Khả năng đặc sắc của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» là ở chỗ, giải pháp ứng dụng không chỉ đơn thuần được cung ứng dưới dạng mã nguồn mở mà nó còn có khả năng thay đổi, tùy ứng cho phù hợp với đặc thù của một doanh nghiệp cụ thể: bằng nỗ lực của các cán bộ trong doanh nghiệp hoặc nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia bên ngoài.  

Lập các thuật toán chỉ cần ở mức độ lô-gíc

Để đảm bảo cho một giải pháp ứng dụng đóng gói có độ phức tạp thấp nhất trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP», tất cả những gì không liên quan trực tiếp đến lô-gíc nghiệp vụ thường được giải quyết bằng các phương pháp lập trình phi thuật toán, nghĩa là được thiết kế bằng công cụ trực quan. Các cấu trúc dữ liệu ứng dụng, biểu mẫu, báo cáo… đều được lập trình bằng cách này. Theo quan điểm của hãng «1C», giải pháp ứng dụng được coi là «chuẩn» của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» là giải pháp mà trong đó có khoảng 80% mã nguồn dùng để xử lý các vấn đề của lô-gíc nghiệp vụ. Ví dụ, đó có thể là các thuật toán tính lương, trích khấu hao, tính giá thành…  Như vậy, khi một chuyên gia được giao nhiệm vụ tùy ứng hoặc là hỗ trợ giải pháp ứng dụng loại này, trước hết người đó phải làm quen với nó mà không bị «chìm ngập» trong các khối mã lệnh lớn dùng để điều khiển chuột, điều chỉnh việc sắp xếp các điều khiển trên màn hình hoặc giải quyết những vấn đề phức tạp nào đó được ghi vào cơ sở dữ liệu.

Đảm bảo tính quy mô của các giải pháp ứng dụng

Một điều rất quan trọng là các giải pháp ứng dụng được tạo dựng trên nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» có thể sử dụng mà không cần thay đổi đối với các doanh nghiệp có quy mô khác nhau: từ «văn phòng gia đình» và các doanh nghiệp nhỏ – nơi chỉ cần sử dụng phiên bản dành cho một hoặc vài người sử dụng – cho đến những doanh nghiệp có quy mô lớn – nơi có thể cần triển khai các giải pháp ứng dụng cho hàng chục và hàng trăm chỗ làm việc. Điều này cho phép người lập trình phát triển và hỗ trợ một giải pháp duy nhất để áp dụng rộng rãi theo quan điểm quy mô của các doanh nghiệp mà họ kỳ vọng vào giải pháp ứng dụngđó.

Khả năng phát triển liên tục và cập nhật các phiên bản của giải pháp ứng dụng mới               

Các sản phẩm phần mềm được sử dụng để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ quản lý không thể chỉ lập trình một lần và giữ nguyên mãi mãi. Để có thể hỗ trợ và tránh kìm hãm việc gia tăng nghiệp vụ, các sản phẩm này cũng cần phải được phát triển không ngừng để đáp ứng xu hướng mới về quản lý và kế toán, cũng như để đáp ứng các đòi hỏi ngày một tăng của người sử dụng và để phù hợp với các thay đổi của luật pháp.

Quan trọng là để sao cho người lập trình giải pháp ứng dụng có đầy đủ công nghệ, cho phép họ linh hoạt nâng cấp các sản phẩm của mình phù hợp với các yêu cầu của thị trường và cập nhật những thay đổi đó kịp thời cho người sử dụng. Cũng chính công nghệ này cung cấp cho người sử dụng khả năng kết nhập các phiên bản mới vào hệ thống của mình mà không làm gián đoạn công việc và không làm mất các sửa đổi mà người sử dụng đã làm trước đó khi tùy chỉnh giải pháp phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

← Trang trước           Trang sau