Tính quy mô

trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP» được sử dụng cho tất cả các giải pháp ứng dụng, không bị ràng buộc vào đặc thù ngành dọc và công ty của người lập trình. Nền tảng đảm bảo:

  •  Khả năng sử dụng hệ thống từ một máy riêng biệt cho đến 10 người sử dụng trong mạng cục bộ;
  •  Sử dụng phương án làm việc File-server hoặc là phương án làm việc Client-server (MS SQL Server);
  •  Khả năng mở rộng công việc tại nhiều vùng từ xa bằng việc trao đổi thông tin theo định kỳ.

Quan trọng là tất cả các khả năng này có thể được thực thi mà không cần phải thiết kế lại giải pháp ứng dụng. Như vậy, người phát triển giải pháp ứng dụng có thể thiết kế và đưa vào thị trường dù chỉ một loại sản phẩm, nhưng lại được sử dụng tại nhiều doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Đó có thể là phương án một người sử dụng dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ (SOHO), phiên bản nhiều người sử dụng bằng phương án làm việc File-server, phiên bản Client-server bảo đảm tính hiệu quả khi làm việc và độ tin cậy cao trong việc lưu trữ thông tin khi có hàng chục hay hàng trăm người sử dụng cùng một lúc, và phương án phân tán dữ liệu cho các chi nhánh được phân bố theo vùng hoặc các bộ phận không kết nối với mạng cục bộ.

Trong phương án làm việc File-server, toàn bộ cơ sở thông tin được lưu vào trong một tệp, trong đó bao gồm: cấu hình (có nghĩa là giải pháp ứng dụng), cơ sở dữ liệu (thông tin về hàng hóa, khách hàng, chứng từ…), danh sách người sử dụng và các thông tin quản trị khác. Việc này cho phép đảm bảo mức độ cao về tính toàn vẹn dữ liệu và đơn giản hóa việc tạo các bản sao lưu.

Trong phương án làm việc theo Client-server có thực thi cấu trúc ba tầng. Phần mềm làm việc tại chỗ người sử dụng được kết nối với server «1C:DOANH NGHIỆP» (Server ứng dụng), khi cần thiết server này sẽ truy cập tới cơ sở dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Khi đó server «1C:DOANH NGHIỆP» và MS SQL Server có thể được cài đặt trên một máy tính hoặc trên các máy tính khác nhau, cho phép người quản trị hệ thống khi cần thiết có thể phân tải giữa các server. Server «1C:DOANH NGHIỆP» (Server ứng dụng) cho phép tập trung thực hiện các thao tác xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Ví dụ, khi thực hiện các truy vấn phức tạp, phần client của phần mềm sẽ chỉ nhận được tập mẫu cần thiết cho nó, còn tất cả việc xử lý trung gian sẽ được thực hiện trên server. Một khía cạnh quan trọng khác trong việc sử dụng cấu trúc ba tầng là tiện ích của việc quản trị hệ thống và trình tự truy cậpcủa người sử dụng vào cơ sở dữ liệu.

Khi đó, theo quan điểm của người sử dụng, trong tất cả các phương án nói trên, giải pháp ứng dụng (cấu hình) đều làm việc như nhau.

Trong bất kỳ thời điểm nào, cơ sở dữ liệu đều có thể chuyển đổi từ phương án này sang phương án khác – chuyển xuôi cũng như chuyển ngược. Như vậy, nếu một doanh nghiệp nào đó đang bắt đầu phát triển và cần chuyển từ phương án một người sử dụng sang phương án mạng cục bộ cho nhiều người cùng sử dụng thì chỉ cần đơn giản là chuyển tệp cơ sở thông tin vào server, kết nối server với chỗ làm việc – sau đó là có thể tiếp tục làm việc theo phương án nhiều người sử dụng. Nếu phát triển lên, sau này nếu xuất hiện nhu cầu chuyển sang phương án Client-server thì chỉ cần cài đặt SQL Server, server «1C:DOANH NGHIỆP» và chuyển đổi cơ sở thông tin vào phương án này. Cũng có thể làm theo phương án ngược lại, ví dụ, phương án làm việc Client-server của cơ sở thông tin «1C:DOANH NGHIỆP» đang được sử dụng ở văn phòng trung tâm, có thể chuyển sang phương án làm việc File-server để sử dụng ở các chi nhánh, nơi mà việc thực hiện công việc theo phiên bản File-server được đánh giá là rẻ hơn nhiều. Khi làm việc với cơ sở dữ liệu phân tán của «1C:DOANH NGHIỆP» tại từng bộ phận ở xa, có thể sử dụng một trong các phương án sau: phương án cho một ngời sử dụng, phương án File-server và phương án Client-server.

Trang trước            Trang sau