Nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP 8”

 «1C:DOANH NGHIỆP 8» là nền tảng công nghệ mạnh với các bộ tính năng đặc trưng dùng cho quản lý và kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống các chương trình «1C:DOANH NGHIỆP 8» được tạo ra nhằm đáp ứng cho công tác tự động hóa doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Áp dụng:

 • cho các nhiệm vụ quản lý, kế toán và kinh tế đa dạng: tự động hóa các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, tổ chức tài chính, cơ quan hành chính sự nghiệp…;
 • quản lý doanh nghiệp hiệu quả hàng ngày;
 • kế toán minh bạch với hệ thống tài khoản có nhiều chiều đo để theo dõi các đối tượng kế toán chi tiết khác nhau, tự động lập ra các báo cáo pháp quy; 
 • kế toán quản trị, lập ra nhiều báo cáo phân tích, hỗ trợ kế toán đa ngoại tệ; 
 • lập kế hoạch, quản lý ngân sách và phân tích tài chính;
 • quản trị nhân sự và tiền lương (HR&Payroll);
 • quản lý quan hệ khách hàng (CRM);
 • các mục đích khác.

Kế toán tài chính và kế toán quản trị

 • có các công cụ mạnh để tạo ra báo cáo và các mẫu in, cho phép thiết lập nhiều định dạng và khả năng tương tác để linh động tạo ra các báo cáo tổng hợp, phân nhánh, nhiều chiều với dữ liệu dễ dàng tùy chỉnh;
 • khả năng gom nhóm và gỡ nhóm dữ liệu, tính năng truy xuất ngược (Drill-down) cùng với các phương pháp phân tích và dự đoán, lập ra các báo cáo với dữ liệu động với rất nhiều kiểu biểu đồ để minh họa thông tin kinh tế như biểu đồ tổng hợp để phân tích dữ liệu nhiều chiều;
 • sử dụng biểu đồ Gantt để trình bày các bước thực hiện nhiệm vụ, thời gian biểu… và sơ đồ địa lý để minh họa cho báo cáo kinh tế tương ứng theo nhiều vùng địa lý;
 • bảng điều khiển báo cáo dành cho người sử dụng để xây dựng các báo cáo mà không cần phải thay đổi giải pháp ứng dụng hoặc thay đổi cấu trúc báo cáo khi đang sử dụng.

Giao diện người sử dụng thân thiện và có tính khoa học

 • thao tác dễ dàng và đơn giản, nhanh chóng tiếp thu các kỹ năng đối với người mới sử dụng;
 • nhanh chóng nhập dữ liệu đại trà nhờ các tính năng mới và kết hợp với việc sử dụng bàn phím hiệu quả;
 • các công cụ thuận tiện để duyệt động các danh sách lớn;
 • có khả năng sử dụng tối đa màn hình để trình bày thông tin.

Quốc tế hóa

 • hỗ trợ việc thiết lập các định dạng địa phương;
 • hỗ trợ việc quốc tế hóa các giải pháp ứng dụng cùng với các công cụ ngôn ngữ sẵn có (làm việc với xâu ký tự, viết số bằng chữ, trình bày ngày tháng và kỳ theo định dạng địa phương bằng nhiều ngôn ngữ);
 • giao diện đa ngôn ngữ, hỗ trợ chuẩn Unicode;
 • có các công cụ quốc tế hóa tích hợp để tạo ra các ứng dụng đa ngôn ngữ.

Mô hình lập trình nhanh khi thay đổi các ứng dụng sẵn có hoặc phát triển giải pháp mới

 • các công cụ và bộ dựng trực quan thuận tiện;
 • các cơ chế đa năng dùng cho việc lưu trữ và xử lý các cấu trúc dữ liệu phân nhánh nhiều chiều;
 • các công cụ quản lý doanh nghiệp và kế toán, tự động hóa toàn bộ các công việc tính toán định kỳ;
 • ngôn ngữ lập trình hệ thống sẵn có để tạo dựng các đối tượng và gỡ rối thuận tiện;
 • ngôn ngữ truy vấn hướng nghiệp vụ kinh tế, có công cụ trực quan để lập truy vấn;
 • lập trình theo nhóm và hỗ trợ nhiều phiên bản cho giải pháp ứng dụng;
 • kiểm tra tính toàn vẹn của cấu hình, có cơ chế với các công cụ đóng gói bộ giải pháp phần mềm;
 • cơ chế hỗ trợ người sử dụng để tự động cập nhật giải pháp ứng dụng.

Quy mô áp dụng: từ giải pháp đơn giản đến giải pháp ứng dụng đa năng

 • phiên bản một người sử dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân;
 • phiên bản File-server cho nhiều người sử dụng, rất đơn giản trong việc cài đặt và sử dụng;
 • phiên bản Client-server trên cơ sở cấu trúc 3 tầng cùng với server «1C:DOANH NGHIỆP 8» và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu như Microsoft SQL Server™, IBM DB2™, PostgreSQL Server, Oracle Database đảm bảo tính ổn định trong lữu trữ và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu khi có rất nhiều người cùng sử dụng;
 • làm việc với cơ sở dữ liệu phân tán để liên kết từ xa với các chi nhánh, trong đó, tại mỗi nút cơ sở dữ liệu có thể áp dụng riêng biệt các phương án File-server và Client-server của hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8».

Khả năng tương tác với hệ thống khác để xây dựng giải pháp tích hợp tổng thể

 • thông qua cơ chế liên kết COM+ và Automation;
 • hỗ trợ các chuẩn HTTP, FTP, MAPI cùng với E-mail tích hợp sẵn có hoặc E-mail ngoài;
 • hỗ trợ văn bản TXT, HTML và XML;
 • trao đổi dữ liệu thông qua tệp DBF và TXT;
 • công nghệ ActiveX và khuôn mẫu ActiveDocument;
 • công nghệ cấu phần ngoài, tương tác với các thiết bị bán hàng tại các điểm bán lẻ;
 • cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng để chia sẻ dữ liệu cùng với hệ thống thông tin bất kỳ;
 • cấu phần Web-extension để tạo dựng các giải pháp Web và Web-service, đảm bảo cho việc truy cập đến các tính năng của các giải pháp ứng dụng trên nền tảng «1C:DOANH NGHIỆP 8».

Quản trị hệ thống

 • quản lý quyền truy cập của người sử dụng ở mức độ kiểu đối tượng của cơ sở dữ liệu;
 • bảo vệ truy cập dữ liệu ở mức độ các bản ghi;
 • giao diện người sử dụng dựa trên cơ sở các vai trò và ngôn ngữ;
 • ghi nhận các sự kiện hệ thống và thao tác người sử dụng;
 • công cụ cài đặt và cập nhật nền tảng công nghệ và giải pháp ứng dụng;
 • công cụ quản trị server «1C:DOANH NGHIỆP 8» trong chế độ Client-server.

TS.Trần Thắng