Yêu cầu thiết bị

Để làm việc với 1C: DOANH NGHIỆP 8, cấu hình máy tính được khuyến cáo sử dụng có các đặc điểm sau:

 • máy tính của người sử dụng cuối: 
  • hệ điều hành:Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7 (khuyến cáo dùng Microsoft Windows XP)
  • bộ xử lý Intel Pentium II 400 MHz và cao hơn (khuyến cáo dùng Intel Pentium III 866 MHz);
  • RAM: 128 MB và cao hơn (khuyến cáo dùng 512MB);
  • đĩa cứng (khi thiết lập sử dụng gần 220 MB);
  • đầu đọc CD-ROM;
  • cổng USB;
  • màn hình SVGA;
 • máy tính được sử dụng để tạo dựng cấu hình:
  • hệ điều hành: Microsoft Windows 98/Me, Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7 (để xuất dùng Microsoft Windows XP)
  • bộ xử lý Intel Pentium III 866 MHz và cao hơn (khuyến cáo dùng Intel Pentium IV/Celeron 1800 MHz);
  • Ram: 512 MB và cao hơn (khuyến cáo dùng 1024 MB);
  • đĩa cứng (khi thiết lập sử dụng gần 220 MB);
  • đầu đọc CD-ROM;
  • cổng USB;
  • màn hình SVGA; 
 • 32-bit Server làm việc thuộc Cluster của server: 
  • hệ điều hành Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista /Windows 7 hoặc một trong bộ cài Linux (thành phần hiện tại của bộ cài được hỗ trợ Linux). 
  • bộ xử lý từ Pentium III 866 MHz trở lên (đề xuất dùng Intel Pentium IV/Xeon 2,4MHz). Thậm chí nên dùng máy sử dụng nhiều bộ xử lý, bởi vì có các bộ xử lý thuận lợi cho việc tăng hiệu xuất làm việc cluster của server 1C:DOANH NGHIỆP 8, đặc biệt trong trường hợp nhiều người sử dụng làm việc với cường độ cao; 
  • bộ nhớ Ram cao hơn 512 MB (đề xuất dùng 1024 MB và cao hơn). Mặc dù quá trình làm việc của cluster thuộc server 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 có thể được thực hiện trong bộ nhớ có dung lượng không lớn, tuy nhiên khi tải vào lúc cao điểm, nhu cầu về dung lượng có thể rất lớn; 
  • cần có cổng USB để kết nối khóa bảo vệ cluster của server thuộc 1C:DOANH NGHIỆP 8.1; 
  • đầu đọc CD-ROM. 
 • 64-bit Server làm việc thuộc Cluster của Server: 
  • hệ điều hành Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Windows 7 để x64 hoặc một trong số bộ cài Linux để x86. 
  • bộ xử lý có kiến trúc x86-64 (Intel với hỗ trợ EM64T, AMD với hỗ trợ AMD64). Thậm chí nên dùng máy sử dụng có nhiều bộ xử lý, bởi vì có các bộ xử lý thuận lợi cho việc tăng hiệu xuất làm việc cluster của server 1C:DOANH NGHIỆP 8, đặc biệt trong trường hợp nhiều người sử dụng làm việc với cường độ cao;
  • bộ nhớ động 1024 MB và cao hơn. Mặc dù quá trình làm việc của Cluster thuộc server 1C:DOANH NGHIỆP 8.1 có thể được thực hiện trong bộ nhớ có dung lượng không lớn, tuy nhiên khi tải vào lúc cao điểm, nhu cầu về dung lượng có thể rất lớn;
  • cần có cổng USB để kết nối khóa bảo vệ Cluster của Server thuộc 1C:DOANH NGHIỆP 8.1;
  • đầu đọc CD-ROM. 
 • Server cơ sở dữ liệu:
  • Microsoft SQL Server 2000 + Service Pack 2 (khuyến cáo dùng Service Pack 4);
  • Microsoft SQL Server 2005;
  • PostgreSQL 8.1;
  • PostgreSQL 8.2;
  • IBM DB2 Express-C 9.1
  • Oracle Database 10gR2 
 • máy tính cho Server cơ sở dữ liệu:
  • Với vai trò Server cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng máy tính bất kỳ mà cho phép cài đặt Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 hoặc Oracle Database. Các tính năng kỹ thuật của máy tính và hệ điều hành cần phải tương ứng với các yêu cầu của phiên bản server cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 hoặc Oracle Database.

Những thông số này có thể được sử dụng với vai trò cơ sở khi lựa chọn thành phần thiết bị để giải quyết các nhiệm vụ tự động hóa của doanh nghiệp.

Tất nhiên khi lựa chọn thiết bị phần cứng để triển khai cụ thể, cần quan tâm đến các yếu tố khác: chức năng và sự phức tạp của giải pháp ứng dụng được áp dụng (cấu hình); thành phần và sự đa dạng của các hoạt động điển hình, mà chúng do một nhóm người sử dụng thực hiện; số người sử dụng và cường độ làm việc của họ.

Trong chứng từ này đưa ra thông tin về: đặc điểm thiết bị ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng hệ thống ở các chế độ khác nhau và đề xuất lựa chọn thiết bị được đưa ra phụ thuộc vào các nhiệm vụ cần giải quyết.

 Các máy Client

Với vai trò là hệ điều hành, đề xuất sử dụng Windows 2000 hoặc Windows XP. Lý do đề xuất đó là thực hiện hiệu quả hơn trong toàn hệ thống của cơ chế làm việc với bộ nhớ động. Hiệu suất làm việc 1C: DOANH NGHIỆP 8 dưới sự quản lý của một trong các hệ điều hành này cao hơn đáng kể khi làm việc trong hệ điều hành MS Windows 98/ Me. Điều này đặc biệt được nhận thấy rõ trong các thao tác yêu cầu cường độ làm việc cao với bộ nhớ – khi làm việc với cấu hình tổng thể (bao gồm số lượng lớn tính năng) hoặc khi lập báo cáo và tạo truy vấn xử lý số lượng lớn dữ liệu. Tuy nhiên tính ưu việt của hệ điều hành này chỉ được thể hiện nếu như dung lượng bộ nhớ động đã thiết lập trên máy tính lớn hơn dung lượng đề xuất được chỉ ra trong yêu cầu hệ thống của các hệ điều hành này. Trong trường hợp ngược lại hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại – hiệu suất có thể giảm.

Còn có một ưu việt của các hệ điều hành 2000/XP, khiến chúng tôi khuyến cáo sử dụng chúng khi làm việc với 1C:DOANH NGHIỆP 8 đó là thực tế: những hệ điều hành này có thể sử dụng hiệu quả dung lượng lớnbộ nhớ động (nhiều hơn 512 MB). Khi thiết lập trên máy tính với hệ điều hành Windows 98/Me bộ nhớ động nhiều hơn 512 MB có thể làm chậm công việc trong các thao tác đòi hỏi cường độ làm việc cao với bộ nhớ.

1C:DOANH NGHIỆP 8 đưa ra các yêu cầu về hiệu suất bộ xử lý và dung lượng bộ nhớ động thiết lập trên máy Client cao hơn hẳn so với phiên bản 7.7. Điều đó do có nhiều tính năng và chức năng của giao diện thuộc phần Client 1C:DOANH NGHIỆP 8. Trong 1C:DOANH NGHIỆP 8 đã thực hiện hiện đại hóa thiết kế giao diện và nâng cao sự tiện lợi cho người sử dụng khi làm việc với hệ thống trong một thời gian dài. Giao diện hệ thống được thiết kế có tính đến việc cần nhập đại trà thông tin, ngoài ra có tính đến công việc của người mới sử dụng. Trong các chế độ khác nhau của giải pháp ứng dụng các tính năng giao diện người sử dụng có thể có ở mức độ khác nhau. Cùng với việc tăng sự phức tạp và thêm tính năng giao diện của giải pháp ứng dụng ở các chế độ cụ thể do nhóm người sử dụng cụ thể áp dụng, các yêu cầu chế tạo bộ xử lý và dung lượng bộ nhớ động cũng tăng lên. Ví dụ, nếu như sử dụng biểu mẫu nhập chứng từ với số lượng lớn của thông tin được phản ánh bổ sung có chứa hàng hóa và đối tác, thì để làm việc thuận lợi với biểu mẫu này cần sử dụng bộ xử lý có hiệu suất xử lý lớn hơn.

Các yêu cầu đối với hiệu suất bộ xử lý và dung lượng bộ nhớ độngở mức quan trọng nào phụ thuộc vào tính chất công việc mà người sử dụng cụ thể cần giải quyết. Ví dụ, đặc điểm máy tính do người lập trình sử dụng để nhập dữ liệu có thể tương ứng các đặc điểm đã đề xuất, ngoài ra đối với người quản lý và nhà phân tích làm việc với cường độ lớn ở các chế độ khác nhau và thực hiện phân tích lượng lớn thông tin, thì đòi hỏi các máy tính có công suất lớn hơn mới có thể đáp ứng được.

Ngoài ra cần tính đến việc bộ xử lý và bộ nhớ động của máy tính được phân bổ cho các nguồn tài nguyên khác nhau, chúng được sử dụng không chỉ 1C:DOANH NGHIỆP, hệ điều hành, phần mềm diệt virut, mà còn các chương trình khác trên máy tính. Vì vậy khi xác định các đặc điểm máy Client cần tính đến việc sử dụng song song chương trình khác.

Chúng ta nhận thấy rằng: khi sử dụng phương án File-server, hiệu suất làm việc của các máy Client ở mức độ cao ảnh hưởng đến hiệu suất chung của hệ thống (đặc biệt ở chế độ nhiều người sử dụng) hơn là khi sử dụng phương án Client-server. Khác với phương án File-server, khi sử dụng phương án Client-server, tài nguyên máy Client được sử dụng trước tiên để đảm bảo công việc thuộc phần giao diện, còn hiệu suất giao dịch liên quan đến bản ghi và bộ xử lý dữ liệu được xác định bằng các đặc tính thiết bị phần cứng của Server.

Cần phân biệt các yêu cầu đối với máy tính của người sử dụng cuối cùng và máy tính của người lập trình cấu hình. Các yêu cầu đối với tài nguyên của các máy tính được sử dụng để lập trình (tạo dựng) luôn luôn cao hơn. Điều đó do khi tạo dựng cấu hình sử dụng các công cụ bổ sung thuộc thành phần 1C:DOANH NGHIỆP 8 – bộ thiết kế, bộ gỡ rối, các công cụ đo lường hiệu suất và các công cụ của làm việc theo nhóm (kho chứa cấu hình).

Để đánh giá đặc điểm thiết bị phần cứng đã sử dụng trên thực tế, khi làm việc với 1C:DOANH NGHIỆP 8 đã tiến hành thăm dò ý kiến đối tác 1C, những người thực hiện triển khai hệ thống trong các doanh nghiệp khác nhau.

Trong bảng sau đưa ra các tham số điển hình nhất có được theo kết quả thăm dò.

  Người sử dụng Người lập trình
Hệ điều hành  Windows 2000/ XP Windows 2000/ XP
Bộ xử lý Pentium/Celeron 8 00 -1800 MHz Pentium/Celeron 2000 -2600 MHz
Bộ nhớ 128 – 512 MB 512 – 1024 МB

Cần tính đến các yêu cầu thiết bị của các máy Client, nó ảnh hưởng đến chức năng của giải pháp ứng dụng được sử dụng. Khi làm việc với cấu hình tổng thể gồm khối lượng lớn phân hệ, khuyến cáo tăng dung lượng bộ nhớ động trên máy Client (đến 512 MB cho người sử dụng và đến 1024 MB cho người lập trình).

 Server 1C:DOANH NGHIỆP 8

Khi xác định các tham số của máy tính để cài đặt Server 1C:DOANH NGHIỆP 8, cần tính đến các yếu tố sau:

 • Phân bổ Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 và MS SQL Server (trên cùng một máy tính hoặc trên các máy tính khác nhau).
 • Số lượng người sử dụng làm việc cùng lúc thực hiện nhiều thao tác nhập thông tin và lập các báo cáo.
 • Dung lượng thông tin đãxử lý trong kỳ hiện tại.
 • Phân chia mức tải giữa Server và Client (việc phân chia này được thực hiện trong giải pháp ứng dụng).

Nếu như Server 1С:DOANH NGHIỆP 8 và MS SQL Server được bố trí trên cùng một máy tính, cần tổng hợp các yêu cầu của mỗi ứng dụng đối với công suất tài nguyên xử lý dữ liệu. Bố trí Server 1С:DOANH NGHIỆP 8 trên máy tính riêng biệt cho phép giảm yêu cầu đối với phân hệ ổ cứng của máy tính này do đó giảm chi phí cho máy tính, một phần lớn trong chi phí đó là RAID và đĩa SCSI. Trong trường hợp này, các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất là tần số chu kỳ và số lượng bộ xử lý, cũng như là dung lượng bộ nhớ động. Các nghiên cứu đã tiến hành theo đánh giá hiệu suất và quy mô phương án Client-server 1C:DOANH NGHIỆP 8 chỉ ra rằng: khi làm việc đồng thời 140 giao dịch trên máy tính mà cài đặt Server 1C:DOANH NGHIỆP thì đưa ra các yêu cầu không cao về tài nguyên. Khi tiến hành thử nghiệm đã sử dụng máy tính có hai bộ xử lý Intel Xeon 2.4 GHz 512KB cache và bộ nhớ động 1024 MB. Tăng dung lượng bộ nhớ động có thể rất hữu ích khi tạo báo cáo trong trường hợp tăng thêm kỳ, mà các dữ liệu được xử lý trong kỳ này. Việc bố trí Server 1С:DOANH NGHIỆP 8 và Server MS SQLtrên các máy tính khác nhau cho phép người quản trị quy định mức tải giữa các Server. Sử dụng Server 1С:DOANH NGHIỆP 8 cho phép tập trung thực hiện trên nó các thao tác tổng hợp nhất về xử lý dữ liệu. Ví dụ, khi chương trình thực hiện những truy vấn hết sức phức tạp do yêu cầu của người sử dụng, thì sẽ chỉ nhận tập mẫu cần thiết cho chương trình, còn các xử lý trung gian sẽ được thực hiện trên Server.

Điều đó cho phép làm giảm yêu cầu đối với các máy Client, khi đó tất nhiên tăng yêu cầu đối với máy Server 1С:DOANH NGHIỆP 8. Tuy nhiên thông thường nâng công suất làm việc của Server dễ hơn nhiều khi nâng cấp toàn bộ máy Client.

Để đánh giá đặc điểm thiết bị phần cứng đã sử dụng trên thực tế, khi làm việc với 1C:DOANH NGHIỆP 8 đã tiến hành thăm dò ý kiến đối tác 1C – người thực hiện triểnkhai hệ thống trong các doanh nghiệp khác nhau.

Trong bảng sau đưa ra các tham số đặc trưng nhất có được theo kết quả thăm dò.

Bộ xử lý 1-2 Pentium 2 200-2800 MHz
Bộ nhớ 1024-2048 МB

 Server của cơ sở dữ liệu

Cơ chế làm việc với cơ sở dữ liệu 1C:DOANH NGHIỆP 8 định hướng tới sử dụng hiệu quả các tính năng của MSSQL Server để thực hiện ghi thông tin, thực hiện thanh toán và lập các báo cáo. Điều này cho phép khi xử lý dữ liệu giảm mức tải trên máy Client và giảm khối lượng thông tin chuyển đến máy Client.

Yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất MS SQL Server là dung lượng cơ sở thông tin, số lượng người sử dụng làm việc đồng thời và các dạng công việc mà người sử dụng cần giải quyết (nhập chứng từ, tạo báo cáo,…).

Để đánh giá khi áp dụng cụ thể các đặc điểm máy Server (tần số chu kỳ, số lượng các bộ xử lý và dung lượng bộ nhớ động) cần để đảm bảo năng suất cho phép bắt buộc và thời gian phản ứng lại của hệ thống, cần tính đến cường độ làm việc của người sử dụng giải pháp ứng dụng, dung lượng cơ sở thông tin và số lượng người sử dụng làm việc đồng thời. Những tham số này cần được đánh giá đối với chế độ làm việc bình thường cũng như chế độ làm việc cao điểm của hệ thống. Ngoài ra cần đánh giá dự báo cho việc nâng cao số lượngngười sử dụng hệ thống và việc có thể tăng dung lượng cơ sở thông tin.

Các kết quả nghiên cứu tương tự được tiến hành cho chế độ nhiều người sử dụng nhập chứng từ khi làm việc với cơ sở thông tin được tạo trên nền tảng cấu hình mẫu “Quản lý thương mại”,

Dựa trên cơ sở phân tích các kết quả này, có thể đánh giá số lượng bộ xử lý cần để đáp ứng các tham số tối ưu hệ thống phụ thuộc vào số lượng người sử dụng làm việc đồng thời với hệ thống trong chế độ khảo sát.

Cần hiểu rằng, khi áp dụng các chế độ làm việc và các giải pháp ứng dụng khác nhau những đánh giá này có thể bị thay đổi.

Nói chung, bộ nhớ động sử dụng SQL Server để tạo bộ đệm cho thao tác đọc/ghi khi thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu. Vì vậy với việc tăng khối lượng thông tin xử lý, để duy trì mức hiệu suất làm việc ở mức độ thực hiện được, đòi hỏi tăng dung lượng bộ nhớ động. Trong trường hợp ngược lại sẽ giảm đáng kể tốc độ thực hiện thao tác đọc/ghi, bởi vì khi đó SQL Server làm việc với các dữ liệu không phải trong bộ nhớ, mà ở trên đĩa. Điều này dẫn đến làm giảm đáng kể hiệu suất làm việc của hệ thống.

Để đánh giá đặc điểm thiết bị phần cứng đã sử dụng trên thực tế, khi làm việc với 1C:DOANH NGHIỆP 8 đã tiến hành thăm dò ý kiến đối tác 1C – người thực hiện triển khai hệ thống trong các doanh nghiệp khác nhau.

Trong bảng sau đưa ra các tham số đặc điển hình nhất có được theo kết quả thăm dò.

Bộ xử lý 1-2 Pentium/Xeon 2 4 00- 300 0 МHz
Bộ nhớ 1024-2048 МB

Khi xác định dung lượng cần thiết của bộ nhớ động và số lượng bộ xử lý cần tính những giới hạn các phiên bản của hệ điều hành và SQL Server. Ví dụ, SQL Server Standard Edition không hỗ trợ làm việc với máy có trên 4 bộ xử lý và bộ nhớ động 2GB. Nếu như cần thiết sử dụng thiết bị sản xuất có hơn 4 bộ xử lý và dung lượng bộ nhớ động trên 2GB – cần sử dụng phiên bản khác của hệ điều hành (Windows 2000 Advanced Server / Windows Server 2003 Enterprise Edition) và SQL Server Enterprise Edition.

Khi lựa phân hệ đĩa cứng đề xuất sử dụng đĩa SCSI được kết nối vào mảng RAID. Sử dụng RAID cho những mục đích này là phương án tốt hơn cả so với tổ hợp đĩa bằng các công cụ của hệ điều hành, bởi vì việc sử dụng như vậy cho phép thiết lập giải pháp có hiệu quả và đảm bảo hơn. Ví dụ, thời gian ghi và kết chuyển chứng từ với số lượng dòng lớn trong phần bảng được giảm khi sử dụng mảng RAID gấp một vài lần so với hệ thống có một đĩa.

 Các khuyến cáo chung

Trên cơ sở phân tích việc triển khai cấu hình “Quản lý thương mại” và giải pháp ứng dụng tương tự đã tiến hành, cũng như dựa vào các đánh giá thẩm định của chuyên gia có kinh nghiệm triển khai 1C: DOANH NHIỆP 8, có thể đưa ra các đánh giá như sau các tham số của thiết bị được sử dụng trong phương án Client-server:

 

Số lượng người sử dụng có hiệu quả (các kết hợp) Các đặc điểm đề xuất
Bộ xử lý Bộ nhớ
10-50 1-2 Xeon 2400 – 2600 MHz 1024 МB – 2048 МB
50-100 2-4 Xeon 2600 – 2800 MHz 2048 МB – 4096 МB
100-200 4 Xeon 2800 – 3000 MHz 4096 MB và cao hơn

Trong đánh giá đưa ra, Server 1C:DOANH NGHIỆP và MS SQL Server trên cùng một máy tính.

Giả sử rằng, hơn một nửa số người sử dụng tích cực làm việc với cường độ cao liên quan đến việc ghi và đọc dữ liệu (nhập chứng từ và tạo các báo cáo). Ngoài ra cũng tính đến việc hệ thống phải lưu giữ các tính năng có thể thực hiện được trong điều kiện có nhiều công việc, khi mà cường độ nhập dữ liệu tăng gấp một vài lần.

Cóthể nhận thấy rằng, trong một số trường hợp nào đó có thể kết hợp sử dụng các Server gồm hai bộ xử lý thay cho Server đề xuất có bốn bộ xử lý, bởi vì giá trị của chúng sẽ nhỏ hơn giá trị của Server có bốn bộ xử lý.

Hiệu quả đáng kể từ việc phân bổ Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 và MS SQL Server trên các máy tính khác nhau bắt đầu được biểu hiện khi có số lượng lớn người sử dụng tích cực, có thể kết luận rằng, khi số người sử dụng cùng lúc trên mức 70, thì việc phân bổ Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 và MS SQL sẽ hợp lý. Tuy nhiên trong những trường hợp cụ thể con số này có thể khác phụ thuộc vào cường độ làm việc của người sử dụng và giải pháp ứng dụng đã sử dụng.

Các dữ liệu khuyến cáo được lập trên cơ sở các thử nghiệm 1C:DOANH NGHIỆP 8, các cuộc thăm dò của các đối tác và người sử dụng đã tiến hành, ngoài ra còn dựa vào việc phân tích kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp cụ thể. Về lâu dài (sau này) các khuyến cáo đưa ra có thể được bổ sung và làm rõ hơn.

TS.Trần Thắng