Dịch vụ bảo trì phần mềm

ISVN xem mỗi khách hàng đều là đối tác lâu dài. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của hệ thống CNTT cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách hàng. Chính vì thế, công việc Bảo trì được ISVN xem như một phần trong gói dịch vụ của chúng tôi.

implement
  • Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng được xây dựng bao gồm các trung tâm liên lạc, CRM phần tài nguyên hệ thống để bảo trì trang web, công cụ hỗ trợ từ xa qua Internet.

 

  • Chế độ đảm bảo rằng hệ thống ERP của doanh nghiệp sẽ hoạt động tin cậy và hoàn hảo, sẽ luôn được cập nhật liên tục và phát triển. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chính sách linh hoạt, có thể đáp ứng các nhu cầu cá nhân cụ thể của từng khách hàng, cung cấp cho khách hàng các gói phần mềm phù hợp để bảo trì.
  • Bên cạnh đó dịch vụ bảo trì luôn đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được tất cả các phiên bản mới của nền tảng công nghệ 1C: Doanh nghiệp và các Phụ lục để hỗ trợ khách hàng cải tiến việc kinh doanh theo xu hướng phát triển về luật pháp và kinh doanh tại nước ta cũng như trên thế giới.

 

  • Bảo trì hệ thống còn đảm bảo hoạt động kinh doanh của khách hàng luôn được thông suốt và liên tục để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp của bạn.
bảo trì 1