Dịch vụ đào tạo

Thực hiện thành công các giải pháp ERP, công việc đào tạo nhân sự có đầy đủ năng lực để đảm nhận các vai trò của mình là rất quan trọng. Vì vậy, ISVN cung cấp các chương trình đào tạo chuyên ngành, mang tính thực tiễn và giá trị ứng dụng cao nhằm đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu cho từng vị trí nhân sự theo các lĩnh vực hoạt động trong Doanh nghiệp như: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, kỹ năng mềm….
Song hành với việc cung cấp những giải pháp đào tạo chất lượng cao để nâng cao năng lực, kiến thức và khả năng của các nhân sự tại tổ chức. ISVN mang đến các Module chương trình đào tạo khác nhau, góp phần đào tạo hiệu quả và bền vững.

Chương trình đào tạo được chia thành hai loại:

  • Cho quản trị hệ thống
  • Cho Người dùng cuối

Việc đào tạo này sẽ mang đến cho đội ngũ nhân sự khả năng làm việc độc lập với các phần mềm hiện tại và tăng tính thích nghi hiệu quả cho các ứng dụng sẽ được phát triển trong tương lai tại doanh nghiệp của khách hàng. Việc này sẽ làm giảm đáng kể chi phí vận hành, bảo trì hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, ISVN còn xây dựng các chương trình đào tạo theo từng nhóm sản phẩm và dịch vụ:

  • Các chương trình đào tạo bao gồm Đào tạo chuyên môn và Đào tạo kỹ năng được thiết kế theo Khung Năng lực (Competency Framework) với ba yếu tố trọng tâm là Thái độ (Attitudes), Tri thức (Knowledge) và Kỹ năng (Skills).
  • Các chương trình tư vấn được triển khai dựa trên những nghiên cứu ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp – từ những kết quả nghiên cứu này và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ đưa ra những nhận định về hiện trạng và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.
  • Các chương trình đào tạo trực tuyến của Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực được triển khai dựa trên công nghệ Internet nhằm chuyển tải tri thức đến được với nhiều người hơn và ngân sách đầu tư cho khóa đào tạo cũng sẽ thấp hơn.