Dịch vụ triển khai giải pháp

ISVN làm việc trên một tiêu chuẩn hóa để đảm bảo thực hiện công việc tối ưu và chất lượng. Vì vậy, dự án sẽ được chia thành các giai đoạn và các bước thực hiện để dễ dàng quản lý và đo lường kết quả sau mỗi giai đoạn. Kèm theo là những thông lệ quốc tế tốt nhất cho việc thực hiện thành công dự án ERP phức tạp và thực hiện đúng với thực tế khách quan ở nước ta.
Các giai đoạn chính được chuẩn hóa và bao gồm toàn bộ vòng đời của giải pháp. Bắt đầu từ những phân tích sơ bộ, thực hiện vào hoạt động cho đến việc tùy chỉnh theo các yêu cầu phù hợp của khách hàng và duy trì trong thời gian hoạt động.

dv4

PHÂN TÍCH SƠ BỘ

 • Phân tích hiện trạng
 • Phân tích các hoạt động sơ bộ cần thiết và các nguồn lực
 • Chuẩn bị ngân sách sơ bộ

 

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

 • Phân tích chi tiết của quy trình kinh doanh
 • Tối ưu hóa quy trình kinh doanh
 • Phân tích những yếu tố thay đổi và điều chỉnh cần thiết

 

HỆ THỐNG THIẾT KẾ

 • Thiết kế quy trình kinh doanh trong hệ thống ERP
 • Thiết kế giao diện người dùng, vai trò, màn hình và báo cáo
 • Thiết kế việc kết nối, tích hợp với các hệ thống khác

THỰC HIỆN HỆ THỐNG

 • Phát triển các chức năng bổ sung và sửa đổi chức năng hiện có khi cần thiết
 • Thực hiện các quy trình kinh doanh trong hệ thống ERP
 • Tạo ra các trường hợp thử nghiệm và kết quả phân tích
 • Chuẩn bị tài liệu sử dụng cho các chức năng mới và thay đổi

 

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

 • Đào tạo cán bộ để làm việc với các quyết định cuối cùng
 • Di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ hơn
 • Bắt đầu kết nối và chạy hệ thống
 • Dịch vụ giám sát và hỗ trợ
dv1

THỰC HIỆN (ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG)

 • Phân tích các kết quả của việc thực hiện thí điểm
 • Có biện pháp thay đổi nếu cần thiết
 • Đưa hệ thống vào hoạt động
dv3

HỖ TRỢ SAU KHI THỰC HIỆN

 • Làm mới nền tảng và ứng dụng
 • Giám sát và phân tích hiệu năng hệ thống
 • Thay đổi và cải tiến cần thiết
 • Đào tạo người dùng hiện tại