Giải pháp phần mềm 1C: Tổ chức dự án

https://holistickenko.com/zingy-kale-soup/

make kale soup

“1C: Quản lý các tổ chức dự án”

Phần mềm để hỗ trợ các dự án và quản lý quy trình trong cácdoanh nghiệp và tổ chức dự án. Đối tượng Sản phẩm này hướng đến là các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp về kỹ thuật), các công ty quản lý và đầu tư, các ban ngành phát triển doanh nghiệp, các viện thiết kế và văn phòng thiết kế, các công ty tư vấn, phát triển phần mềm và phần cứng, thiết kế, kiến ​​trúc và các hãng quảng cáo. Bao gồm cả những công ty có liên quan đến dự án hoặc sử dụng quản lý dự án trong hoạt động của mình.

Khi thiết kế sản phẩm phần mềm “1C: Doanh nghiệp 8. Quản lý tổ chức dự án” đã tính đến các phương pháp tiêu chuẩn quản lý dự án hàng đầu thế giới và danh mục đầu tư, cũng như kinh nghiệm trong tự động hóa các công ty thiết kế theo định hướng của chính phủ.

Phần mềm tập trung vào các mục tiêu kinh doanh sau đây:

 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu chiến lược bằng cách kiểm soát các thành phần của danh mục đầu tư dự án và phân tích khách quan của các dự án ưu tiên và nhiệm vụ thực hiện;
 • Cung cấp cho các công ty quản lý theo nhiều cấu trúc tổ chức đa dạng (chức năng, dự án, ma trận);
 • Cung cấp thông tin liên lạc và tương tác hiệu quả giữa thiết kế và dịch vụ chức năng của tổ chức;
 • Hỗ trợ hoạt động quản lý nhân viên của công ty một cách chính xác về thông tin và thời gian truy cập vào một không gian thông tin duy nhất. Chẳng hạn như: thiết kế, tài chính, tài liệu sơ cấp và dữ liệu…
 • Tổ chức quản lý tài chính với các kỹ thuật lập ngân sách của dự án;
 • Gia tăng số lượng các dự án đang thực hiện, nâng cao tốc độ và chất lượng thực hiện dự án;
 • Kiểm soát các tiến trình hoạt động của dự án, đáp ứng kịp thời những thay đổi xảy ra trong dự án.
 • Thu thập và phân tích của lịch sử làm việc trên các dự án, cải tiến quản lý công nghệ của doanh nghiệp.

“1C” thu hút sự chú ý của những công ty xây dựng, chế tạo máy, sản xuất công cụ và kỹ thuật để mang đến các cơ hội của tự động hóa tích hợp và tạo ra một không gian thông tin chung của doanh nghiệp, cho phép tích hợp các sản phẩm công nghiệp vào phần mềm cụ thể “1C: Doanh nghiệp 8. Quản lý tổ chức dự án” và “1C: Doanh nghiệp 8. Quản lý kỹ thuật PDM dữ liệu. ” Tạo ra một hệ thống tích hợp trong việc thực hiện để giải quyết vấn đề đa dạng giao diện hệ thống, tiêu biểu cho các dự án tự động hóa phức tạp.

Untitled

Các cấu hình baogồm các hệ thống con sau đây:

PMO – Quản lý dự án và Danh mục dự án:

 • Quản lý danh mục và các chương trình dự án .
 • Quản lý nguồn lao động dự án và nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp.
 • Quản lý tài chính và danh mục đầu tư của dự án.
 • Quản lý vòng đời, nội dung và tiến độ dự án.
 • Quản lý hoạt động của các công việc dự án.
 • Quản lý tri thức .

ERP – Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp:

 • Giám sát vàphân tích các hoạt động doanh nghiệp.
 • Quản lý tài chính.
 • Quản lý bán hàng.
 • Quản lý Đấu thầu.
 • Quản lý kho (Warehouse).
 • Quản lý sản xuất.
 • Quản lý nguồn nhân lực, bao gồm cả tiền lương.
 • Quản lý tài sản và sửa chữa.
 • CRM / SRM. Quản lý các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu.
 • Chức năng dịch vụ .

https://holistickenko.com/zingy-kale-soup/