Giải pháp phần mềm

1C: Chuỗi bán lẻ – Điều hành chuỗi

Sơ đồ chung của hệ thống

điều hành chuỗi

Vai trò các phân hệ trong hệ thống

1C:BÁN LẺ (POS)

 • Đảm nhiệm vai trò chương trình Client tại từng điểm bán lẻ (chỗ làm việc thu ngân).
 • Có giao diện quầy thu ngân, đảm bảo đơn giản khi sử dụng trong việc ghi nhận bán hàng và thu tiền thanh toán từ khách hàng.
 • Đảm bảo tích hợp với các thiết bị bán hàng như: máy quét, đầu đọc thẻ từ, RFID…
 • Quản lý chính sách giá, chiết khấu, khách hàng thân thiết…
 • Đảm bảo đưa ra thông tin dưới dạng báo cáo bao gồm: bán hàng, nhập xuất tồn, chiết khấu…

1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 • Đảm bảo vai trò hệ thống quản lý tổng thể cho một doanh nghiệp thương mại có cấu trúc phức tạp bất kỳ.
 • Đầy đủ các quy trình quản lý (mua hàng, bán hàng, phân bổ chi phí, kho bãi, quản lý công việc, CRM…).
 • Đảm bảo ghi nhận và đưa ra các thông tin quản trị cho người sử dụng, ngoại trừ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

 • Đảm nhiệm vai trò để ghi nhận các chứng từ kế toán, lập ra sổ sách kế toán và các báo cáo pháp quy theo đúng như quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo đầy đủ các phần hành kế toán như: mua hàng, bán hàng, tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, nhân sự, tiền lương.

Với việc phân chia vai trò theo các mô-đun như vậy, hệ thống cho phép:

 • Đảm bảo được tính quy mô và hiệu năng của hệ thống, phân tải hợp lý khi có số lượng nghiệp vụ và số lượng người sử dụng tăng lên.
 • Đảm bảo tính dễ dàng cập nhật các quy định về kế toán.
 • Đảm bảo tính linh động tùy chỉnh giải pháp theo các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
 • Giảm thiểu chi phí hỗ trợ và cập nhật trong quá trình sử dụng sau này.
 • Đảm bảo tính mô-đun hóa của hệ thống, đảm bảo tính ổn định trong việc khai thác hệ thống.

Vai trò các bộ phận áp dụng trong hệ thống

Bộ phận  Trung tâm điều hành Bán lẻ siêu thị
Điều hành
 • Lập kế hoạch bán hàng
 • Lập kế hoạch mua hàng
 • Lập kế hoạch doanh thu
 • Lập kế hoạch lợi nhuận
 • Lập kế hoạch chi phí
 • Thiết lập các chỉ tiêu KPI
 • Hệ thống báo cáo thông minh
 • Lập kế hoạch bán hàng siêu thị
 • Lập kế hoạch doanh thu/ lợi nhuận siêu thị
 • Hệ thống báo cáo quản trị
Mua hàng / quản lý kho
 • Xây dựng hệ thống thông tin sản phẩm
 • Làm việc nhà cung cấp
 • Lập kế hoạch mua hàng
 • Cung ứng hàng hóa về siêu thị
 • Quản lý tồn kho toàn hệ thống
 • Phân bổ tồn kho hệ thống
 • Lập kế hoạch đặt hàng trung tâm
 • Nhận hàng từ trung tâm
 • Nhận hàng từ nhà cung cấp
 • Trả hàng lỗi
 • Quản lý tồn kho hàng hóa
Marketing / chăm sóc khách hàng

 

 

 • Thiết lập giá bán lẻ trên hệ thống
 • Thiết lập quy tắc tính toán giá bán lẻ
 • Thiết lập các chương trình marketing, khuyến mại, giảm giá
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • Phân loại khách hàng
 • Cập nhật bảng giá từ trung tâm
 • Thiết lập bảng giá bán siêu thị (nếu có)
 • Tiếp nhận các chương trình Marketing, khuyến mại, giảm giá
 • Thiết lập các chương trình mới (nếu có)
Bán hàng / bảo hành
 • Theo dõi doanh thu bán hàng toàn bộ hệ thống
 • Phân tích hoạt động bán hàng các siêu thị
 • Tiếp nhận phản hồi chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
 • Bảo hành sảnphẩm
 • Ghi nhận thông tin khách hàng
 • Bán lẻ hàng hóa
 • Bán buôn hàng hóa
 • Đổi / trả hàng hóa
 • Tiếp nhận, bảo hành sản phẩm

 

Tài chính kế toán
 • Tổng hợp doanh thu bán hàng
 • Lập kế hoạch tài chính
 • Duyệt chi tài chính
 • Dự toán chi phí
 • Thu tiền bán hàng
 • Chi tiêu các hoạt động của siêu thị
 • Chuyển tiền nội bộ về văn phòng điều hành.
Nhân sự tiền lương
 • Tiếp nhận nhân sự làm việc
 • Đánh giá nhân sự
 • Điều chuyển nhân sự
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Chấm công
 • Giao việc
 • Đánh giá mức độ hoàn thành công việc
 • Tính lương

Lựa chọn kiến trúc hệ thống

Ngoài ra, hệ thống 1C cho phép thiết lập kiến trúc theo nhiều mô hình khác nhau, tùy theo mức độ phát triển và quy mô quản lý của doanh nghiệp. Việc lựa chọn được bắt đầu từ chiến lược chung: “tất cả trong một” hay “chia để trị”. 

Chiến lược “tất cả trong một”

Đây được hiểu là xây dựng một cơ sở thông tin chung mà trong đó có thực hiện tất cả các công việc: cả kế toán vật tư (tiếp nhận, đánh giá lại và ghi giảm), cả bán hàng và mua hàng (ghi nhận các giao dịch bán lẻ, bán hàng thanh toán bằng chuyển khoản, điều chuyển hàng hóa nội bộ để sản xuất, đặt hàng và mua sắm), cả phân tích (phân tích bán hàng, hàng tồn, đơn giá, lập đơn hàng). 

Cách tiếp cận này cho phép tiết kiệm tối đa trong giai đoạn ban đầu của cửa hàng (hoặc ở mức độ tăng trưởng thấp), trong đó có chi phí cho phần mềm (bởi vì để làm việc với cơ sở thông tin, chỉ cần sử dụng một môi trường duy nhất). 

Về mặt hạn chế, chúng ta không xem xét vấn đề tăng mức tải của cơ sở thông tin, vì có thể giải quyết đơn giản bằng cách tăng công suất thiết bị. Có một nhược điểm, nhưng rất nghiêm trọng, đó là khi có sự cố làm ngưng trệ hệ thống, chắc chắn công việc của toàn bộ cửa hàng sẽ bị dừng lại và kết quả là sẽ có tổn thất về lợi nhuận, nếu như không có hệ thống dự phòng để phục hồi kịp thời. 

điều hành chuỗi 1

TS.Trần Thắng

Trang sau

2  3  4  5  6  7  8  9  10