Giải pháp phần mềm Quản lý Hành chính công

Cổng thông tin điện tử Web portal 

Giải pháp tổng thể về Cổng thông tin điện tử theo mô hình kiến trúc hiện đại, áp dụng cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp 

Giới thiệu chung

Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng công nghệ Web

Cung cấp một nơi giao tiếp duy nhất về thông tin, dịch vụ cho người dùng để có thể khai thác thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau, nhiều loại dữ liệu khác nhau

Cổng thông tin điện tử được thiết kế cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng mô hình quản lý thông tin trên môi trườngWebportal nhằm thực hiện các giao dịch trực tuyến và sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp

Là công cụ cho phép các đơn vị vận hành có thể tự định nghĩa và quản trị “Cổng thông tin/giao tiếp điện tử” tự quản nội dung thông tin và các dịch vụ trên mạng Internet tùy theo yêu cầu và mô hình quản lý của từng đơn vị sử dụng

Cổng thông tin điện tử cho phép vận hành một quy trình xuất bản thông tin của Cổng thông tin chính và các cổng thông tinđiện tử thành phần và hỗ trợ khả năng tích hợp thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau phục vụ cho quản trị và khai thác

Các tính năng cơ bản của cổng thông tin điện tử

Khả năng tùy biến

–    Cho phép thiết đặt các thông tin khác nhau cho các loại đối tượng sử dụng, tùytheo yêu cầu công việc của mỗi người sử dụng thì các thông tin được cung cấp trên cổng thể hiện các nội dung và cấu trúc khác nhau;

–    Tính cá nhân hóa hỗ trợ tương tác cho cả nội dung và giao diện của cổng thông tin điện tử ;

Tích hợp và liên kết nhiều kênh thông tin

–    Cho phép xây dựng nội dung thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để đảm bảo khả năng khai thác của nhiều đối tượng sử dụng;

–    Có khả năng tích hợp đầy đủ các loại dữ liệu phục vụ điều hành, quản lý và chỉ đạo của các đơn vị sử dụng ;

Xuất bản thông tin

–    Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp cho người dùng thông qua các phương pháp hoặc giao thức (protocol) một cách thích hợp;

–    Hệ thống xuất bản thông tin hỗ trợ các định dạng đã được quy chuẩn như RDF (Resource Description Format), RSS (Rich Site Summary), NITF (News Industry Text Format) và NewsXML.

–    Các tiêu chuẩn dựa trên XML cũng được áp dụng để quản trị và hiển thị nội dung một cách thống nhất, xuyên suốt trong quá  trình xuất bản thông tin. Các tiêu chuẩn dựa trên XML này cho phép đưa ra giải pháp nhanh nhất để khai thác và sử dụng thông tin trên các.

Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin

–    Cho phép hiển thị cùng một nội dung thông tin trên nhiều loại thiết bị khác nhau như: màn hình máy tính (PC), thiết bị di động (Mobile phone, Wireless phone, PDA), sử dụng để in hay cho bản fax… một cách tự động bằng cách xác định thiết bị hiển thị thông qua các thuộc tính khác nhau.

Hỗ trợ đăng nhập một lần

–    Cho phép dịch vụ xuất bản thông tin hoặc các dịch vụ khác của Portal lấy thông tin về người dùng khi hoạt động mà không phải yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại một khi có yêu cầu. Đây là một tính năng rất quan trọng vì các ứng dụng và dịch vụ trong Portal sẽ phát triển một cách nhanh chóng khi xuất hiện nhu cầu, mà các ứng dụng và dịch vụ này tất yếu sẽ có các nhau cầu về xác thực hoặc truy xuất thông tin người dùng

Các tính năng nổi bật của – PORTAL

Khả năng cài cắm module

–    Mỗi trang hiển thị là kết quả của việc kết hợp giữa Layout được chọn và các block được “cài cắm” vào trang đó, cụ thể là “cài cắm” vào từng vùng trong layout của trang đó

–    Vị trí của các Block trên một layout có thể tùy ý thay đổibằng cách kéo từ vùng này và đặt vào một vùng khác và ngược lại.

Cá nhân hóa

–    Người dùng có quyền cập nhật nội dung các dịch vụ mà họ đang sử dụng, quản lý và cho phép hiển thị những loại thông tin theo yêu cầu riêng của người dùng

–    Mỗi người sử dụng đều có thể tự thay đổi “diện mạo”, màu sắc,giao diện theo ý thích của mỗi người dùng ;

Quản trị người dùng

–    Cổng thông tin điện tử web – Portal tổ chức quản lý người dùng (User) theo tài khoản và mật khẩu. Mỗi thành viên được cấp phát một tài khoản, tài khoản này là duy nhất trong toàn bộ hệ thống.

–    Trường hợp người dùng không thực hiện đúng cácđiều khoản đã quy định người quản trị sẽ khóa tài khoản của người dùng. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn ;

Tính năng logging

–    Với tính năng này, người quản trị có thể kiểm soát được toàn bộ hoạt động đang diễn ra trên hệ thống. Mỗi khi người dùng thực hiện các tác vụ như đăng nhập, thêm, sửa đổi, xoá,… Cổng thông tin Portal sẽ tự động ghi lại và sắp xếp mặc định theo ngày tháng.