Giải pháp phần mềm Quản lý Hành chính công

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức và tài sản công

Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Phần mềm quản lý cán bộ công chức do Công ty CP Giải pháp IS Việt Nam phát triểntrên nền tảng công nghệ 1C – LB Nga và triển khai có các khối chức năng cơ bản gồm:

Modul quản lý hồ sơ cán bộ công chức:

 • Quản lý lý lịch cán bộ công chức:

        + Xem danh sách cán bộ công chức theo phòng ban

        + Cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ công chức

 •  Quản lý các mối quan hệ nhân thân:

        + Thông tin Vợ/Chồng, con cái

        + Thông tinÔng/bà – cha/mẹ – anh/chị/em bên nội/ngoại của vợ/chồng

 • Quản lý các quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: Hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý các quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác.
 • Quản lý bồi dưỡng chính trị: Hệ thống thực hiện quản lý công tác bồi dưỡng chính trị của từng cán bộ công chức trong các giai đoạn tham gia các hoạt độngchính trị.
 • Quản lý quá trình tham gia các tổ chức, đoàn thể: Thực hiện quản lý và theo dõi tình hình tham gia hoạt động tại các tổ chức, đoàn thể trong toàn bộ thời gian tham gia công tác.
 • Quản lý quá trình tham gia nghiên cứu khoa học:Thực hiện quản lý và theo dõi công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng của từng cán bộ công chức.
 • Quản lý quá trình tham gia ứng cử, bầu cử: Thực hiện quản lý và theo dõi thông tin tham gia ứng cử, bầu cử của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác.
 • Quản lý quá trình tham gia lực lượng vũ trang: Quản lý và theo dõi thông tin tham gia các lực lượng vũ trang (Quân đội, công an)
 • Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật, danh hiệu: Phần mềm hỗ trợ việc đánh giá và theo dõi thông tin khen thưởng, kỷ luậtcủa cán bộ công chức.
 • Quản lý các quá trình công tác: Cho phép ghi chú tất cả quá trình công tác của cán bộ công chức với đầy đủ các vị trí công tác đã thực hiện.
 • Quản lý thông tin nghỉ hưu, thôi việc: Cho phép theo dõi các thông tin liên quan trong việc nghỉ hưu, thôi việc của cán bộ công chức.
 • Chức năng kết xuất báo cáo:Bao gồm các báo cáo theo mẫu định sẵn phục vụ công tác báo cáo định kỳ
 • Chức năng quản trị hệ thống danh mục.

Modul Quản lý Dữ liệu Thi đua – Khen thưởng

Là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị. 

Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng; theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.

Các chức năng của phần mềm:

 • Quản lý quyết định khen thưởng:

–       Cập nhật quyết định khen thưởng

–       Cập nhật chi tiết đối tượng được khen thưởng (có thể tìm và chọn đối tượng có sẵn trong CSDL)

–       Hỗ trợ quét và đính kèm Quyết định khen thưởng vào phần mềm

 • Tra cứu thông tin khen thưởng:

–       Tra cứu, tìm kiếm nhanh quyết định khen thưởng

–       Tra cứu, tìm kiếm nhanh đối tượng được khen thưởng

 • Kết xuất báo cáo

–       Kết xuất báo cáo tình hình thi đua – khen thưởng

–       In ấn các báo cáo được kết xuất

 • Quản lý văn bản chuyên ngành

–       Cập nhật văn bản chuyên ngành về Thi đua – khen thưởng

–       Tra cứu, tìm kiếm văn bản chuyên ngành

 • Quản lý hiện vật (phôi bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, …)

–       Nhập kho

–       Xuất kho

–       Theo dõi số lượng tổng hợp

 • Quản trị hệ thống

–       Quản trị cơ cấu tổ chức, người dùng

–       Quản trị tham số, danh mục hệ thống

–       Quản trị đối tượng được khen thưởng

–       Sao lưu, backup dữ liệu tự động

Giải pháp công nghệ nền tảng 1C – LB Nga

–       Là sản phẩm ứng dụng Web, chỉ cần cài đặt trên máy chủ, các máy trạm truy cập thông qua trình duyệt Web (IE, Firefox, Google Chrome)

–       Chạy được trên các thiết bị di động (Smartphone, tablet,…)

–       Hỗ trợ tích hợp với Website, phần mềm dịch vụ công, phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành,…. hoặc Cổng TTĐT để khai thác, tra cứu thông tin