Giải pháp phần mềm Quản lý Hành chính công

Quản lý điều hành tác nghiệp

Là ứng dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp: Cung cấp giải pháp tổng thể cho phép Các Bộ/ngành, các Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Xã/phường các cơ quan quản lý nhà nước có thể quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động nội bộ tại cơ quan.

Xây dựng CSDL quản lý cán bộ nhằm tin học hóa quy trình nghiệp vụ thuộc công tác tổ chức cán bộ và quản lý chất lượng công việc nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc, giảm bớt các khâu trung gian trong quá trình quản lý cán bộ

Giảm thiểu việc xử lý theo phương thức thủ công trên các loại giấy tờ, hồ sơ, thay thế bằng việc xử lý trên máy tính nhằm tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho nghiệp vụ quản lý cán bộ.

Các chức năng chính:

  • Nhắc việc
  • Quản lý thông tin điều hành và lịch công tác
  • Gửi tin nhắn nội bộ và trao đổi công việc
  • Lập kế hoạch công việc
  • Thiết lập quy trình làm việc
  • Quản lý công việc: Cấu hình bàn làm việc theo vai trò của từng người sử dụng có thể thực hiện tạo lập công việc, nhận nhiệm vụ công việc, phân công cho cán bộ thực hiện công việc, cập nhật tình hình kết quả thực hiện công việc và báo cáo tình hình xử lý công việc với lãnh đạo các cấp.

Giải pháp được tích hợp với tất cả các giải pháp do chúng tôi cung cấp, tích hợp Web portal, có thể chạy trên nền: máy tính bảng, Ipad, điện thoại di động (Android, IOS)