Giải pháp phần mềm

Quản lý hoạt độngNhà phân phối

GIỚI THIỆU CHUNG

Quý vị đang là chủ một Công ty hay Nhà phân phối lớn chuyên phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng và đều thấy những những khó khăn và tính phức tạp trong công tác quản lý tại đơn vị mình. Chẳng hạn, việc điều động xe theo các tuyến giao hàng, quyết toán tính tiền cho từng xe hàng/ngày, theo dõi doanh số bán của nhân viên ghi đơn/nhân viên thị trường, số lượng mặt hàng/ngành hàng quá nhiều dẫn đến không kiểm soát chặt chẽ được số lượng tồn kho, các chương trình khuyến mại NCC nhiều được áp dụng đồng thời gây chồng chéo hay việc nhân viên của bạn đạt doanh số thực bao nhiêu sau khi trừ chương trình chiết khấu, khuyến mại, rồi việc ai đó tự động thay đổi giá bán, chương trình khuyến mại, rồi vấn đề bảo vệ giá, theo dõi đơn hàng rớt, hàng hết hạn, hàng thu hồi, đổi trả hàng….. Những trăn trở và lo lắng đó đã lấy đi rất nhiều thời gian và tâm sức của Quý vị. Đã bao giờ Quý vị nghĩ đến một giải pháp nào đó để giải quyết các vấn đề trên?

Hãy để DIS 2.0 giúp Quý vị giải phóng thời gian và giải tỏa những lo lắng thường ngày giúp Quý vị có nhiều thời gian và tâm sức tập trung vào những công việc quan trọng khác.

CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

nhà phân phối

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Là giải pháp được xây dựng đểquản lý riêng cho các doanh nghiệp nhà phân phối kinh doanh hàng tiêu dùng. Vì vậy ngoài việc đáp ứng các yêu cầu thông thường trong công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp, DIS 2.0 đi sâu vào giải quyết các nghiệp vụ cụ thể ngăn ngừa tối đa những sai sót và gian lận trong quản lý. Giúp doanh nghiệp có được những thông tin chính xác về tình hình Nhập – xuất – tồn, doanh thu, quyết toán và kết quả kinh doanh từng mặt hàng, nhóm hàng, phân tích hiệu quả kinh doanh từng mặt hàng/ngành hàng …

 • Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, báo cáo, cân đối quỹ
 • Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả theo tuổi nợ chi tiết cho từng đối tượng
 • Quản lý quy trình mua hàng, bán hàng, theo dõi hạn sử dụng khi nhập xuất hàng
 • Quản lý kho hàng, quản lý chi tiết nhập xuất theo từng ngày/tháng
 • Tích hợp công nghệ mã vạch trong quản lý kho và quản lý bán hàng
 • Quản lý giá niêm yết và bảo vệ giá
 • Quản lý lãi vay
 • Quản lý TSCĐ & CCDC, tự động khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ
 • Tập hợp và phân tích các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp
 • Quản lý xếp xe tự động theo tuyến, điều chuyển xe/tuyến
 • Quản lý quyết toán xe giao hàng/ngày
 • Quản lý doanh số bán hàng/nhân viên bán hàng/ngày/tháng
 • Quản lý đơn hàng rớt/xe/ngày
 • Quản lý doanh số bán của đại lý/điểm bán
 • Quản lý chương trình chiết khấu, khuyến mại, theo từng nhà cung cấp (theo nghành hàng/mặt hàng)
 • Quản lý chương trình trưng bày
 • Quản lý bảo vệ giá
 • Sổ cái tài khoản
 • Cơ chế bảo mật cao, quản trị và phân quyền kiểm soát, tác nghiệp chặt chẽ
 • Nhập dữ liệu một lần, chương trình tự động tạo ra các chứng từ liên quan
 • Chương trình cung cấp đầy đủ hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống các sổ sách báo cáo được xây dựng theo đặc thù quản lý của ngành.
 • Cho phép quản lý dữ liệu của nhiều cửa hàng chi nhánh trên cùng một cơ sở dữ liệu. Công nghệ truyền nhận dữ liệu trực tuyến cho phép người quản trị tại công ty có thể truy xuất hoặc truyền số liệu (Bảng giá bán, danh mục hàng hoá, xuất hàng hóa ra cửa hàng . . .) từ công ty đến các đơn vị trực thuộc hoặc nhận số liệu (số liệu bán hàng , báo cáo thu chi . . .) từ các đơn vị trực thuộc về công ty. Từ đó có thể kiểm soát, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trực thuộc, giúp doanh nghiệp thống nhất giá bán trên toàn hệ thống phân phối .
 • Được thiết kế theo mô hình quản lý đa cấp, cho phép người sử dụng xem và kiểm tra báo cáo ở nhiều cấp độ khác nhau như: xem số liệu tổng hợp toàn công ty, chi tiết từng đơn vị hoặc theo từng nhóm đơn vị trực thuộc. Do đó, giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh cụ thể của từng đơn vị và trên toàn công ty theo nhiều khía cạnh.

 

1.QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, báo cáo, cân đối quỹ
 • Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả theo tuổi nợ chi tiết cho từng đối tượng
 • Quản lý quy trình mua hàng, bán hàng, theo dõi hạn sử dụng khi nhập xuất hàng
 • Quản lý TSCĐ & CCDC, tự động khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ
 • Quản lý hàng hóa
 • Sổ cái tài khoản
 • Bút toán cuối kỳ (tính giá vốn, kết chuyển)
 • Sổ sách kế toán
 • Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, quyết toán tài chính

Trang sau

2  3  4