Loại dự án: Tự động hóa

Đối tác, sẽ triển khai / dự án: 1C: đối tác 
Saint Petersburg 
tel:. (812) 401-4030 
http: //eksperta.rf/ 
Mary nhỏ
Phiên bản của 1C: Doanh nghiệp: 8.2
Embedded giải pháp tiêu chuẩn: 1C: Mức lương và Quản lý nhân sự
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, Năng lượng >> hóa chất, hóa dầu, công nghiệp dược phẩm

Tự động hóa các chức năng sau:

 • quản lý nguồn nhân lực và nhân hồ sơ (HRM)
  • Phân tích về nhân sự
  • hồ sơ nhân sự
  • đào tạo nhân viên
  • Đánh giá và xác nhận của nhân viên
  • Đánh giá hiệu quả của nhân viên phục vụ và báo cáo phân tích
  • Lập kế hoạch cho việc làm của người lao động: lễ và / hoặc các biện pháp khác
  • tuyển dụng
  • Việc sử dụng các chương trình ưu đãi khác nhau
  • lương bổng
  • báo cáo quy định
  • Đào tạo quản lý và phát triển nghề nghiệp
  • giấy ghi sự có mặt

hỗ trợ:

Mỗi tháng bạn cung cấp và càiđặt ITS cung cấp trên các máy trạm sử dụng 
công việc sản xuất hàng tháng về việc cập nhật nền tảng và mô hình cấu hình, chẩn đoán của các cơ sở thông tin, việc tạo ra các bản sao lưu 
Sử dụng phiên bản trực tuyến của ITS và dịch vụ Internet ITS 
Thực hiện tư vấn về vấn đề phương pháp làm việc với chương trình “1C” 
Cố vấn về các vấn đề kỹthuật với các sản phẩm phần mềm “1C” 
Được trang trí có tính phí thỏa thuận 1C: ITS 
Được trang trí hỗ trợ ưu đãi của 1C: ITS (đối với 3/6 tháng đầu tiên kể từ khi bắt đầu hoạt động của 1C: Enterprise phiên bản TRAC) 
Theo yêu cầu của người sử dụng được thực hiện lựa chọn nhà tư vấn và tài liệu giảng dạy từ các hệ thống thông tin của nó TRAC 
Hãy thiết lập và kiểm tra quyền truy cập vào phiên bản trực tuyến của ITS và dịch vụ Internet, “Hỏi về 1C tư vấn dòng”, “Hỏi các kiểm toán viên” 
Tạo cài đặt và kiểm tra quyền truy cập vào trang web hỗ trợ khách hàng users.v8.1c.ru 
Được sản xuất người đọc hàng tháng với các vật liệu mới TRAC NÓ 
Được sản xuất nền tảng cập nhật và cấu hình điển hình “1C: Doanh nghiệp”, chẩn đoán của các cơ sở thông tin, việc tạo ra các bản sao lưu 

Các công trình sau đây:

Tư vấn về việc lựa chọn các phần mềm và hỗ trợ tùy chọn cho mình 
Bán phần mềm được chọn 
Cung cấp các sản phẩm phần mềm trong văn phòng của khách hàng 
Cài đặt phần mềm trên máy tính của khách hàng 
Tích hợp với các hệ thống khác dựa trên “1C: Doanh nghiệp” 

giới thiệu

Ltd “Formula2”

St. Petersburg , triển khai tháng hai năm 2016

Lựa chọn công việc: File

Tổng số lượng máy trạm: 60

Số lượng khách hàng đồng thời

khách hàng dày: 50

kiwi fruit facts

https://holistickenko.com/revitalizing-immune-boosting-beet-smoothie/

kiwi fruit facts