Quản lý thương mại và quan hệ khách hàng (CRM)» LLC “Công ty bán lẻ năng lượng Simbirsk”

Loại dự án: Tự động hóa

Đối tác, sẽ triển khai / dự án: 1C: Đối tác 1C-Rarus 

Moscow 
tel:. (495) 231-2002 
http://rarus.ru 
Alex Kudinov

Phiên bản của 1C: Doanh nghiệp: 8.3
Embedded giải pháp tiêu chuẩn: 1C: Quản lý thương mại và quan hệ khách hàng (CRM)
Các chi nhánh: Sản xuất, Năng lượng >> Năng lượng >> Năng lượng doanh nghiệp khác nhau

Tự động hóa các chức năng sau:

 • Mua sắm (cung cấp) và mối quan hệ nhà cung cấp quản lý
  • Thanh toán với nhà cung cấp
  • Thực hiện lệnh cho nhà cung cấp
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
 • quản lý bán hàng, hậu cần và vận tải (SFM, WMS, TMS)
  • Sales (bán hàng), dịch vụ, tiếp thị
   • ABC Phân tích bán hàng / XYZ
   • Thanh toán với người mua
   • Đăng ký đơn đặt hàng của khách hàng
   • Việc tính toán chi phí của các đơn đặt hàng quyđịnh
   • Vật giá, bảng giá
  • Warehouse và Logistics
   • quản lý hàng tồn kho

hỗ trợ:

Sử dụng phiên bản trực tuyến của ITS và dịch vụ Internet ITS 
Thực hiện tư vấn về vấn đề phương pháp làm việc với chương trình “1C” 
Cố vấnvề các vấn đề kỹ thuật với các sản phẩm phần mềm “1C” 
Được trang trí hỗ trợ ưu đãi của 1C: ITS (đối với 3/6 tháng đầu tiên kể từ khi bắt đầu hoạt động của 1C: Enterprise phiên bản TRAC) 
Các công trình sau đây:

Tư vấn về việc lựa chọn các phần mềm và hỗ trợ tùy chọn cho mình 
Bán phần mềm được chọn 
Cung cấp các sản phẩm phần mềm trong văn phòng của khách hàng 
Cài đặt ban đầu mẫu / giải pháp công nghiệp (chương trình) để bắt đầu chiếm 
giới thiệu

LLC “Công ty bán lẻ năng lượng Simbirsk”

Ulyanovsk , triển khai tháng 2 năm 2016

Lựa chọn công việc: File

Tổng số lượng máy trạm: 110

Số lượng khách hàng đồng thời

Dày Khách hàng 110

https://holistickenko.com/reasons-why-you-may-not-be-healing/

louise l hay symptoms

louise l hay symptoms