Tự động hóa bán lẻ sử dụng “1C: Bán lẻ 8 phiên bản cơ bản” tại Voronkevich Tatiana

Loại dự án: Tự động hóa

Đối tác, sẽ triển khai / dự án: 1C: Đối tác 
Belgorod 
tel:. (4722) 36-1236 
Kuznetsova Ekaterina
Phiên bản của 1C: Doanh nghiệp: 8.3
Embedded giải pháp tiêu chuẩn: 1C: Bán lẻ. Phiên bản cơ bản
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, kho bãi, hậu cần, vận chuyển >> Thương mại >> Rượu

Tự động hóa các chức năng sau:

 • Mua sắm (cung cấp) và mối quan hệ nhà cung cấp quản lý
  • Thanh toán với nhà cung cấp
 • quản lý bán hàng, hậu cần và vận tải (SFM, WMS, TMS)
  • Sales (bán hàng), dịch vụ, tiếp thị
   • Thanh toán với người mua
   • bán lẻ
   • Vật giá, bảng giá
  • Warehouse và Logistics
   • quản lý hàng tồn kho

hỗ trợ:

Phiên bản miễn phí hỗ trợ cơ sở (các dịch vụ tư vấn trực tuyến, cập nhật phần mềm và truy cập để hỗ trợ khách hàng metodmaterialam tại chỗ) 
Các công trình sau đây:

Bán phần mềm được chọn 
Cung cấp các sản phẩm phần mềm trong văn phòng của khách hàng 
Cài đặt phần mềm trên máy tính của khách hàng 
giới thiệu

SP Voronkevich Tatiana

Belgorod , tháng hai năm 2016

Lựa chọn công việc: File

Tổng số lượng máy trạm: 10

Số lượng khách hàng đồng thời

Thin khách hàng: 8

Web Client: 2