Ứng dụng demo các giải pháp 1C:Doanh nghiệp

https://holistickenko.com/heartburn-acid-reflux/

gastric acid

Chào mừng các bạn! Ở đây bạn có thể thử bản demo trực tuyến của các ứng dụng khác nhau được phát triển dựa trên 1C: Doanh nghiệp. Các phiên bản demo đã có sẵn thông qua một web client. Một số bản demo bạn có thể tải về từ trang web.
Các ứng dụng được chỉnh sửa theo mô hình của từng doanh read this article nghiệp khi khách hàng yêucầu cụ thể như:
  1. Kế toán doanh nghiệp
  2. Quản lý văn bản
  3. Quản lý tổng thể doanh nghiệp
  4. Quản lý nhân sự và tiền lương
  5. Phần mềm về chính quyền điện tử
  6. ……….